Senator Alicja Chybicka (PO), prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej podkreśliła, że finansowanie onkologii dziecięcej poprawia się, jednak podstawowym problemem jest limitowanie tych świadczeń. "Procedury w onkologii dziecięcej nie powinny być limitowane, ponieważ są to procedury ratujące życie" - mówiła.

Jak wyjaśniła w 2011 r. na leczenie w onkologii dziecięcej wydano 226 mln zł, zaś Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił 186 mln zł, więc 40 mln zł to suma niezapłacona za nadwykonania.

Wiceprezes NFZ Maciej Dworski zapewnił, że Fundusz przygotowuje już transze na sfinansowanie nadwykonań w tej dziedzinie za ubiegły rok. Dodał, że NFZ stara się tak planować wydatki w onkologii dziecięcej, aby zgłaszane potrzeby miały zapewnione finansowanie, jednak podkreślił, że "trudno jest zabezpieczyć wszystkie potrzeby, gdy ma się ograniczoną pulę pieniędzy".

Chybicka przypomniała, że w Polsce jest ponad 7,2 mln dzieci do 18. roku życia, zaś statystycznie jedno na sześćset urodzonych dzieci zachoruje na nowotwór. Podkreśliła, że obecnie udaje się wyleczyć ok. 80 proc. dzieci chorych na nowotwory, zaś do najczęstszych przypadków tej choroby wśród najmłodszych należą białaczki i chłoniaki.

Według Chybickiej problem stanowi także brak finansowania siedzib klinik onkologii dziecięcej. "Środki na wyposażenie, remonty i nowoczesny sprzęt pochodzą głównie od ludzi dobrej woli i fundacji" - zaznaczyła.

Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński przypomniał, że realizowany jest Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, który obejmuje swoim zakresem także onkologię dziecięcą. Zapowiedział, że resort zdrowia przygotowuje też program wczesnej diagnostyki obrazowej nowotworów u dzieci na lata 2012-2016, który zakłada "szybką ścieżkę" kierowania dziecka z podejrzeniem choroby nowotworowej do pracowni diagnostycznych.

Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej z dziecięcego szpitala klinicznego w Lublinie prof. Jerzy Kowalczyk zwrócił uwagę, że dzięki prowadzonym z resortem zdrowia i NFZ rozmowom udało się rozwiązać część problemów w tej dziedzinie. Jednak podkreślił, że oddziały onkologii dziecięcej są deficytowe i wpływają na zadłużanie się placówek. "Nie możemy regulować zachorowalności na raka, więc nie może być tu limitowania" - zaznaczył.

Ponadto senator Chybicka zwróciła uwagę na zbyt niską wycenę procedur pediatrycznych. "Opieka nad małym dzieckiem nie kosztuje tyle samo co nad dorosłym, ale o ok. 30 proc. więcej, ponieważ dziecko wymaga zapewnienia stałej opieki" - podkreśliła.

Według niej powinny powstawać pediatryczne punkty konsultacyjne, a pediatria powinna być włączona do podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem senator należy też odtworzyć medycynę szkolną, tak aby każde dziecko było okresowo przebadane przez lekarza.

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak ocenił, że opieka pediatryczna jest niewystarczająca. "W Polsce jest zbyt mało pediatrów, a dostęp do nich jest ograniczony" - stwierdził. Dodał, że rozważyć należy pomysł, aby każde dziecko było badane przez lekarza co najmniej raz w roku.

Senator Stanisław Karczewski (PiS) zwrócił uwagę na liczbę hospitalizacji dzieci. "To, że w Polsce leczy się w szpitalach czterokrotnie więcej dzieci do piątego roku życia niż w innych krajach świadczy o tym, że sytuacja nie jest dobra" - mówił. Według niego dostęp do pediatrów jest bardzo ograniczony i wymaga naprawy.

Senacka komisja zdrowia planuje cykliczne spotkania dotyczące różnych dziedzin medycyny. Kolejne takie spotkanie - 27 marca - ma być poświęcone chirurgii ogólnej i onkologicznej.(PAP)