Minister zdrowia Ewa Kopacz zapewnia, że nowe ustawy poprawią jakość leczenia i skrócą czas oczekiwania na świadczenia medyczne. Zdaniem opozycji, pakiet jest chaotyczny i zaszkodzi systemowi ochrony zdrowia.

Projekty ustaw zakładają m.in., że samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe. Nowe przepisy mają umożliwić pacjentom dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne bez postępowania sądowego. Ustawy przewidują również wprowadzenie urzędowych cen i marż leków refundowanych, likwidację stażu medycznego.

Nowe przepisy mają umożliwić umawianie się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej.

Minister Kopacz podkreśliła w rozmowie z PAP, że dzięki przepisom proponowanym w pakiecie zwiększy się jakość leczenia. "Cała reforma, którą przeprowadzamy, ma przynieść konkretne efekty dla pacjentów. Chcemy, aby system ochrony zdrowia był przyjazny dla pacjenta pod względem dostępności do świadczeń. A więc skrócenie kolejek, bardzo solidne liczenie kosztów w szpitalach, a więc niemarnotrawienie publicznych pieniędzy" - powiedziała Kopacz.

Dodała, że nowe przepisy mają przyczynić się do podniesienia jakości leczenia, a także spowodować zwiększenie liczby młodych lekarzy, dzięki zmianie systemu kształcenia. "Leki, szczególnie dla pacjentów przewlekle chorych, będą zdecydowanie tańsze. Polski pacjent będzie dopłacał do leków mniej niż obecnie. Pacjenci będą mogli dochodzić bez sądu odszkodowań, gdy zostanie popełniony błąd w sztuce lekarskiej. Skróci to czas oczekiwania" - podkreśliła minister zdrowia.

Rządowe ustawy krytycznie ocenia natomiast przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS). "To jest chaotyczny pakiet ustaw, który wprowadzi niespotykany do tej pory bałagan w służbie zdrowia" - powiedział PAP. Dodał, że projekty są niedopracowane, a rząd nie wskazał, skąd weźmie środki na realizację proponowanych zmian, których - zdaniem Piechy - nie uda się wprowadzić.

"Na papierze ustawa o informatyzacji wygląda wspaniale, powiem tylko, że żadne państwo się na taki zakres informatyzacji nie zdobyło, bo go na to nie stać" - powiedział szef komisji zdrowia.

Z kolei posłanka PO Beata Małecka-Libera podkreślała na konferencji prasowej, że jest "to cały pakiet ustaw, który zmienia system w wielu obszarach". "Nie chodzi nam tylko o bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczny szpital, ale także o dobre przygotowanie zawodowe lekarzy, o zwiększenie praw pacjenta. Dokonujemy także zmian w obszarze rynku farmaceutycznego i refundacji leków" - powiedziała.

Natomiast b. minister zdrowia, poseł SLD Marek Balicki zapowiedział, że SLD nie poprze ustawy o działalności leczniczej, która umożliwi przekształcanie szpitali w spółki. "Ona nie gwarantuje utrzymania publicznego charakteru szpitali, nie zawiera żadnych zabezpieczeń, które chroniłyby przed prywatyzacją za złotówkę szpitali, które dziś stanowią majątek publiczny, własność samorządów. Nie zabezpieczają interesów pacjentów, nie ma żadnych przepisów, które chroniłyby przed kontrolowanymi upadłościami (...) Wreszcie, ustawy te nie zawierają żadnych norm zatrudnienia personelu medycznego, które chroniłyby jakość" - wyliczał Balicki na konferencji prasowej.


SLD ma też zastrzeżenia m.in. do ustawy refundacyjnej. "Nie poprawia sytuacji pacjentów, czyli nie zmniejsza dopłat. Wszystkie ekspertyzy, z jakimi komisja mogła się zapoznać, wskazywały na to, że dopłaty pacjentów do leków wzrosną o kilka, kilkanaście procent. My uważamy, że dopłaty do leków w Polsce do leków są już za wysokie i celem ustawy powinno być zmniejszenie obciążeń pacjentów, a nie zwiększenie" - powiedział były minister zdrowia.

Elżbieta Streker-Dembińska zapowiedziała z kolei, że SLD poprze ustawę o prawach pacjenta, a także ustawę o informatyzacji pod warunkiem, że proponowane zmiany uzyskają pozytywną opinię GIODO. "Ustawa musi dawać gwarancję, że prawa obywateli do zachowania w tajemnicy ich wrażliwych danych osobowych będą w pełni zagwarantowane" - powiedziała posłanka SLD.

Komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekty ustaw: o działalności leczniczej, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o informacji w służbie zdrowia, nowelę ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawę refundacyjną.

Projekt ustawy o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki.

W projekcie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Podkomisja opowiedziała się za tym, aby czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów został wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r.

W projekcie tzw. ustawy refundacyjnej wprowadzono urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ. Stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. (obecnie 8,91 proc.). Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych. Obecnie apteki stosują często promocje na leki finansowane przez NFZ, niektóre z nich można kupić nawet za kilka groszy lub złotówkę.

Nowela ustawy o prawach pacjenta ma umożliwić szybsze dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za stwierdzone niepożądane zdarzenia medyczne, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Obecnie dochodzenie odszkodowania możliwe jest tylko poprzez proces sądowy z powództwa cywilnego. Takie sprawy w sądzie trwają zwykle kilka lat. Zgodnie z projektem, uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia ma być możliwe na drodze administracyjnej w kilka miesięcy.

Natomiast w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny. Jednak zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez komisję zdrowia, studenci medycyny mają zdawać Lekarski Egzamin Końcowy, studenci stomatologii - Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej. Możliwy będzie dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań. (PAP)

pro/ laz/ mkr/ mok/ jra/