Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ma na celu uporządkowanie systemu potwierdzania uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. Nowela dotyczy Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ. Według projektu pacjent w przychodni będzie musiał podać jedynie numer PESEL, aby można było zweryfikować, czy jest ubezpieczony.

Wprowadzenie elektronicznego wykazu ubezpieczonych zapowiedział na początku roku premier po spotkaniu z lekarzami, którzy prowadzili protest przeciw obowiązującym od 1 stycznia przepisom refundacyjnym. (PAP)