Nie potrzebowali ich podczas podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, który zakończył się 1 lipca. Resort zdrowia podkreślił, że chce utrzymać przepis, aby zapewnić jak najlepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej.  

Dorośli jednak ze skierowaniem do psychologa - zmiana przepadła

Poprawkę do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w art. 57 w ust. 2 dodanie pkt. 16  "psychologicznych dla dorosłych.”) zamierzano wprowadzić przy okazji nowelizacji o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Na 12 września zaplanowano wysłuchanie publiczne tego projektu. Jednak zostało ono odwołane.  Powodem jest wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie z prac w parlamencie.  Wraz z projektem przepadł więc także przepis o braku konieczności skierowania do psychologa dla osób dorosłych

Sprawdź w LEX: Czy pacjent na podstawie skierowania ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju? >

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, czy wycofuje się z tego pomysłu.  Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Eksperci chwalili decyzję Ministerstwa Zdrowia o braku konieczności skierowań do psychologa. 

- To zasadne rozwiązanie, które pozwoli unikać socjalnej stygmatyzacji. Ograniczanie biurokracji w uzyskaniu przez pacjenta pomocy jest dobrym pomysłem - mówi Jakub Kosikowski, p.o. rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński zauważa, że pandemia pokazała, że rozwiązanie to się sprawdziło. - Pacjenci na tym skorzystają - zaznacza.  

Sprawdź w LEX: Jak długo jest ważne zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa dziecięcego niezbędne do przyznania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi? >

 

 

Leczenie psychiatryczne i wsparcie psychologiczne

Obecnie skierowanie jest potrzebne w przypadku:

  • wizyty u psychologa (wyjątkiem jest stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii)
  • wizyty u psychoterapeuty w trybie ambulatoryjnym – w poradni zdrowia psychicznego lub w poradni psychologicznej;
  • przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, poza stanami nagłymi (takie skierowanie jest  wówczas ważne 14 dni).

Skierowanie nie jest potrzebne:

  • do lekarza psychiatry w trybie ambulatoryjnym, w tym także do jednego z centrów zdrowia psychicznego;
  • w celu leczenia uzależnienia, jeśli pacjent zgłasza się do z powodu uzależnienia lub współuzależnienia;
  • do szpitala psychiatrycznego oraz na oddział psychiatryczny, w ramach centrum zdrowia psychicznego, w trybie nagłym, po decyzji lekarza, który dyżuruje na izbie przyjęć

 

Czytaj w LEX: Coach a psycholog i terapeuta >>

Młodzi nie potrzebują skierowania

Dzieci i młodzież nie potrzebują skierowania. Zgodę na leczenie muszą wyrazić ich rodzice lub przedstawiciele ustawowi.

W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi lub uzależniona może zgłosić się do szpitala psychiatrycznego bez skierowania. O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz, który dyżuruje na izbie przyjęć, po zbadaniu pacjenta.

Sprawdź w LEX: Czy lekarz POZ może zaordynować leki zlecone przez psychiatrę? >>>

Ile trzeba czekać na rozpoczęcie terapii?

Jak pisaliśmy w serwisie Prawo.pl, brak konieczności skierowania nie oznacza zawsze, że świadczenie jakim jest porada psychologiczna, jest dostępne. Na wizytę do psychologa, a w szczególności na rozpoczęcie refundowanej terapii, trzeba zwykle czekać o wiele dłużej, niż pokazują statystyki samego Funduszu. W praktyce są to nawet dwa lata.

Czytaj w LEX: Psycholog jako zawód zaufania publicznego - wybrane problemy >>

Czytaj także na Prawo.pl:  Pacjent na psychoterapię „na NFZ” czeka nawet dwa lata >

Z informacji zebranych przez Prawo.pl wynika, że bez skierowania od lekarza rodzinnego do psychologa nie dostaniemy się np. w Przychodni Zdrowia Psychicznego w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie. Wizyta u psychologa dla dorosłych byłaby tu możliwa w ciągu miesiąca. Natomiast do psychoterapeutów obecnie zapisy są wstrzymane z powodu braku specjalistów. Nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione. Z kolei w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku procedura jest następująca: najpierw należy zapisać się do psychiatry (najbliższy termin w lipcu br.), poczekać ok. miesiąca na diagnozę. Psychiatra, jeśli uzna za konieczne wizyty u psychologa, wystawi skierowanie wewnętrzne. Na świadczenie w postaci wsparcia psychologicznego poczekamy ok. 8 miesięcy, a na rozpoczęcie psychoterapii ok. roku, innym świadczeniem jest bowiem porada psychologiczna, a innym terapia.

Sprawdź w LEX: Czy skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w innych państwach UE należy traktować jako tożsame ze skierowaniami polskimi? >

 

Nowość
Nowość

Paweł Drembkowski, Błażej Kmieciak, Radosław Tymiński

Sprawdź