Obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty był już rozpatrywany w poprzedniej kadencji Sejmu. We wrześniu 2015 roku projekt został skierowany do sejmowej komisji zdrowia, jednak prac nie ukończono. Prawo przewiduje, że w takiej sytuacji projekt obywatelski jest rozpatrywany przez Izbę następnej kadencji, a jego pierwsze czytanie musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego posiedzenia Sejmu.

25 września 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, której projekt w lipcu 2014 roku zgłosiło PSL. Regulacja ta zawiera wiele rozwiązań zaproponowanych w projekcie obywatelskim.

W związku z tym Wiśniewski prosił w środę 13 kwietnia 2016 posłów o wstrzymanie procedowania projektu obywatelskiego do 31 maja 2016, kiedy w życie ma wejść uchwalona już ustawa. Zapowiedział, że po tym terminie projekt obywatelski zostanie wycofany; jeśli do tego czasu ustawa nie będzie zmieniana, zostanie powołany Komitet Obywatelski Samorządu Fizjoterapeutów, a stosowne akty wykonawcze będą opracowane.

Obawy fizjoterapeutów budzi bowiem projekt nowelizacji złożony w lutym 2016 roku przez posłów PiS, który zakłada wydłużenie vacatio legis ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do 24 miesięcy. Autorzy projektu argumentują, że pozwoli to na wypracowanie i uchwalenie kolejnej nowelizacji. Ich zdaniem uprawnienia nadane fizjoterapeutom mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.


Czytaj: Lekarze apelują o niepodpisywanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty>>>


Wiśniewski powiedział, że resort zdrowia, na roboczym spotkaniu w ministerstwie pod koniec marca 2016 również przedstawił fizjoterapeutom projekt nowelizacji ustawy. Jak mówił, zakłada on "daleko idące zmiany, głównie w zakresie likwidacji samorządu jak i jakiejkolwiek samodzielności zawodowej, uzależnia całkowicie fizjoterapeutę od zleceń lekarza rehabilitacji".

Zdaniem fizjoterapeutów takie zmiany pogorszą jakość usług i wydłużą czas oczekiwania pacjentów na terapię. Szczególnie krytycznie Wiśniewski ocenił plan rezygnacji z utworzenia samorządu fizjoterapeutów, do którego zadań należeć ma sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu.

Joanna Kopcińska (PiS) oceniła, że przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w wielu zakresach wymagają doprecyzowania lub zmiany, konieczne jest dookreślenie zadań zawodowych w zależności od uzyskanego poziomu wykształcenia. Wskazywała, że projekt obywatelski i uchwalona ustawa w wielu aspektach się różnią. Powiedziała, że klub PiS jest za dalszym procedowaniem obywatelskiego projektu w komisji zdrowia.

Rajmund Miller (PO) podkreślił, że prace nad przyjętą ustawą trwały długo i jest ona efektem kompromisu między innymi ze środowiskiem lekarzy i pacjentów. Wyraził też zaniepokojenie informacjami, że minister zdrowia Konstanty Radziwiłł jest przeciwny utworzeniu samorządu fizjoterapeutów.

- Panie ministrze, w czym pan się czuje lepszy, jako lekarz, od fizjoterapeutów, skoro pan ma prawo zrzeszać się zgodnie z art. 17 konstytucji w związkach branżowych. Dlaczego fizjoterapeuci nie mają mieć tego samego prawa, skoro mają to prawo również pielęgniarki i położne, aptekarze i również pozostałe zawody medyczne? - pytał Miller.

Jarosław Sachajko (Kukiz'15) zwracał uwagę, że dyskusja nad zmianami niektórych przepisów ustawy może odbyć się już po jej wejściu w życie. Również Marek Ruciński (Nowoczesna) oraz Krzysztof Paszyk (PSL) wyrazili oczekiwanie, że uchwalona ustawa wejdzie w życie 31 maja 2016.

Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz zaprzeczył, że minister Radziwiłł jest przeciwny utworzeniu samorządu fizjoterapeutów. Wskazał natomiast, że w resorcie trwają analizy, czy zapisy dotyczące utworzenia tego samorządu są zgodne z konstytucją. Powiedział, że pojawiły się także wątpliwości co do spójności ustawy, między innymi z przepisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego.

Tombarkiewicz wyjaśnił, że akty wykonawcze do tej ustawy nie mogą być przedstawione przed jej wejściem w życie, ale zapewnił że prace nad rozporządzeniami trwają. Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby przedłużenie vacatio legis ustawy, by mieć czas na przeanalizowanie zapisów budzących wątpliwości.

Według wiceministra rząd "nie widzi zasadności dalszego procedowania obywatelskiego projektu". Podczas pierwszego czytania Sejm zadecydował jednak o skierowaniu go do komisji zdrowia.

Uchwalona jesienią 2015 ustawa na etapie prac legislacyjnych wzbudzała wiele kontrowersji. O jej niepodpisywanie apelował do prezydenta między innymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Naczelna Rada Lekarska; zaś o podpisanie - Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Ostatecznie prezydent Andrzej Duda ją podpisał.


Czytaj: 
Ustawa podpisana: fizjoterapeuta samodzielnym zawodem medycznym>>>


Stanowi ona, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, przewiduje, że wykonywanie go polega  na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Przewiduje, że fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia.

Ustawa wprowadza regulacje, zgodnie z którymi osoby, które po 1 października 2017 roku rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą obowiązane do odbycia półrocznej praktyki po ich ukończeniu oraz złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by uzyskać wpis do Rejestru Fizjoterapeutów. Ustawa reguluje też powstanie samorządu fizjoterapeutów.

Celem regulacji - zarówno uchwalonej, jak i projektu obywatelskiego - jest, jak wskazywali ich autorzy, zapewnienie właściwej jakości świadczeń zdrowotnych poprzez uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Obecnie działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ. (pap)

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł