Dyrektor Bortniczuk przekazał na ręce rektora Uniwersytetu Opolskiego profesora Marka Masnyka promesę na finansowanie budowy wydziału, w którym będą kształceni lekarze.
 -To wyraz uznania dla determinacji kierownictwa uniwersytetu i opolskich władz w dążeniu do uruchomienia kierunku lekarskiego w Opolu - powiedział.

Według ministerialnej promesy jeszcze w tym roku na konto budowy Collegium Medicum w Opolu z ministerstwa wpłynie 15 mln złotych. Kolejne dwie transze - 15 mln i 2 mln - zostaną przekazane w 2018 i 2019 roku. Jak poinformował rzecznik prasowy UO Maciej Kochański, całkowity koszt inwestycji jest szacowany na 42 mln złotych, z czego 8 mln to środki własne uczelni. Brakującą kwotę uniwersytet ma zamiar pozyskać m.in. od sponsorów i samorządów.

Prace budowlane ruszą 1 lutego 2018 roku. W piątek 27 stycznia 2017 roku rektor podpisał umowę z Mostostalem na rozpoczęcie robót.

Zdaniem przewodniczącego rady miasta Opole Marcina Ociepy przekazany w piątek dokument to "wspaniały prezent na 800-lecie miasta Opole".
- Wbrew niedowiarkom będzie w Opolu medycyna. Traktujemy to także jako zobowiązanie, by Opole stało się ośrodkiem kształcącym najlepszych lekarzy w kraju - powiedział. (pap)

 [-OFERTA_HTML-]