Jak poinformowała rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska, osoby niesłyszące, które chciałyby mieć możliwość skorzystania z takiej bramki sms, powinny złożyć w organizacji czy stowarzyszeniu działającym na rzecz osób głuchych i niedosłyszących na terenie województwa podkarpackiego dobrowolne oświadczenie. Znajdą się w nim ich dane osobowe, między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu komórkowego.

Następnie oświadczenie zostanie przekazane do CPR w Rzeszowie, gdzie zainteresowani zostaną wpisani do specjalnej bazy danych. Rzeczniczka dodała, że dzięki danym udostępnionym w bazie CPR znacznie szybciej będzie mogło udzielić pomocy.

Czytaj także: Nowe zasady funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego >>>

- Operator numeru alarmowego przyjmie zgłoszenie wysłane wiadomością sms, uzupełni je o informacje znajdujące się w tej bazie danych i przekaże do służb ratowniczych. Dzięki bazie będzie wiedział od kogo jest zgłoszenie – powiedziała Oczoś-Błądzińska.

 

Przypomniała jednocześnie, że zgłoszenia alarmowe wysyłane przez sms do CPR powinny dotyczyć wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym również aktu przemocy; a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. (pap)

Czytaj także: Od stycznia 2015 roku: zmiany w systemie ratownictwa medycznego >>>