"RPO przywiązuje szczególną wagę do rozwiązywania problemów osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Niejednokrotnie bowiem osoby te nie są w stanie upomnieć się o swoje prawa, nawet te podstawowe, jak obowiązek poszanowania i ochrony przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka, prawa do sądu czy prawa do ochrony wolności osobistej" - napisała prof. Lipowicz w przekazanym oświadczeniu.

Rzecznik dodała, że "obecna sytuacja związana ze zdrowiem psychicznym wymaga podjęcia właściwych działań ze strony organów państwa". "Choroba psychiczna może bowiem dotknąć każdego, a brak odpowiedniej pomocy i opieki może prowadzić do katastrofalnych skutków, np. pogorszenia relacji rodzinnych, problemów zawodowych, zerwania więzi społecznych i środowiskowych, wyizolowania, a nawet samobójstw" - zaznaczyła.

Prof. Lipowicz przypomniała także, że od kilku miesięcy zwraca uwagę na konieczność zapewnienia obligatoryjnej pomocy prawnej osobom będącym stroną postępowania sądowego w przedmiocie przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Obecnie bowiem - jak wskazała - przyznanie tej pomocy pozostawione jest uznaniu sądu. Tymczasem w tego typu postępowaniach "niezbędne jest wprowadzenie jednoznacznie obligatoryjnej pomocy profesjonalnego pełnomocnika".

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony 20 lat temu przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (WFMH). Obchodzony jest co roku 10 października. W tym roku pod hasłem „Depresja: Globalny Kryzys”.

Z ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że na depresję i zaburzenia psychiczne cierpi ponad 350 milionów ludzi na świecie. Według szacunków tej organizacji depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie, a w roku 2020 będzie już drugim takim problemem zdrowotnym świata.

Według ekspertów wzrost wskaźników rozpowszechnienia depresji w porównaniu z danymi sprzed lat to wynik poszerzenia kryteriów diagnostycznych, większej wykrywalności stanów depresyjnych, ale także rzeczywistego wzrostu zachorowań. Składa się na to m.in. wydłużenie średniego okresu życia populacji, większe rozpowszechnienie środowiskowych czynników patogennych - chodzi o przemiany ustrojowe, migracje ludności, brak poczucia bezpieczeństwa, osamotnienie - oraz wzrost ilości związków chemicznych mających działanie depresjogenne, w tym niektórych leków. (PAP)