Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej odbyło się w środę 27 września 2017 roku. Dzień później członkowie Komisji Zdrowia zdecydowali o skierowaniu go do dalszych prac w Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

Zgodnie z projektem, koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ miałby współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem na przykład podczas jego pobytu w szpitalu.

Wprowadzenie tego modelu organizacyjnego będzie poprzedzone pilotażem wdrażanym przez NFZ we współpracy z Bankiem Światowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po przeprowadzeniu pilotażu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 roku, warunki realizacji opieki koordynowanej, w tym między innymi szczegółowe mechanizmy jej finansowania, zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa NFZ. Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach (stawka kapitacyjna).

Zgodnie z projektem, docelowo lekarzem POZ miałby być specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Ponadto, z powodu niedostatecznej liczby lekarzy rodzinnych, w POZ mogliby pracować także lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjaliści chorób wewnętrznych.

W pierwszej wersji projektu pediatrzy nie zostali uwzględnieni jako lekarze POZ, zapis ten został jednak zmieniony po apelu Rzecznika Praw Dziecka. Resort zdrowia zaproponował wówczas, by pediatrzy pracujący POZ od 2025 roku mogli opiekować się jedynie dziećmi do 7 lat. W połowie września 2017 roku premier Beata Szydło poleciła ministerstwu dokonanie zmian w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, by również w przyszłości pediatrzy mogli leczyć dzieci i młodzież do 18. roku życia. Rząd zgłosił odpowiednią autopoprawkę do projektu.(pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]