W związku ze śmiercią bliźniąt oczekujących na wyznaczony poród przez cięcie cesarskie sprawę wyjaśniają eksperci, międzyinnymi  z zakresu ginekologii.

Jak powiedział Radowicki, PTG wydaje wytyczne dotyczące postępowania przy porodzie, a także przy prowadzeniu różnych przypadków ciąż, np. wielopłodowych czy zagrożonych. Cześć zasad postępowania w czasie porodu zawiera także rozporządzenie ministra zdrowia z września 2012 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Każdy szpital i oddział powinny mieć wewnętrzny regulamin pracy. Lekarz podejmuje decyzję, każdy przypadek traktuje indywidualnie.

Do szpitala o I stopniu referencyjności powinny trafiać kobiety w ciąży niepowikłanej, bez większej patologii i rodzących w terminie. Zazwyczaj są to szpitale miejskie i rejonowe. 

Placówki o II poziomie referencyjności powinny sprawować opiekę nad patologią ciąży średniego stopnia - to przeważnie szpitale wojewódzkie, gdzie rodzą kobiety będące w ciąży zagrożonej. W takich jednostkach znajduje się pododdział intensywnej opieki wcześniaków.

Z kolei placówki o III poziomie referencyjności sprawują opiekę nad najcięższą patologią ciąży z wysokim ryzykiem urodzenia wcześniaka z powikłaniami.

Fundacja Rodzić po Ludzku alarmowała w 2013 r., że standardy okołoporodowe, mimo wpisania ich w rozporządzenie ministra zdrowia, nadal nie są przestrzegane, ponieważ brakuje sankcji za niewdrożenie takich standardów. (pap)