W czwartek 9 października ruszyły pierwsze szkolenia NFZ, tymczasem Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego, organizacji zrzeszającej świadczeniodawców podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z 14 województw, przyjął kilka dni temu stanowisko, w którym ocenia, że "przeprowadzanie tych szkoleń na obecnym etapie jest przedwczesne i niecelowe". "Zarząd Federacji nie rekomenduje lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej uczestnictwa w tych szkoleniach" - czytamy w uchwale.

Prezes lubuskiego oddziału PZ Wojciech Perekitko wyjaśnił, że taka uchwała została podjęta, ponieważ w opinii zarządu PZ na obecnym etapie wdrażania pakietu onkologicznego, gdy brakuje jeszcze szeregu rozporządzeń do ustaw, szkolenie jest stratą czasu.

- Organizowanie takiego szkolenia obecnie to marnotrawienie pieniędzy i czasu - mówił Perekitko. Jak dodał, "skoro nie ma jeszcze części rozporządzeń do ustaw, to urzędnicy NFZ nie będą w stanie przekazać pełnej wiedzy na temat funkcjonowania nowych rozwiązań, i nie odpowiedzą na pytania lekarzy".

Rzeczniczka prasowa NFZ Agnieszka Gołąbek powiedziała, że szkolenia są zaplanowane we wszystkich oddziałach funduszu; udział w nich jest bezpłatny. Pierwsze ruszają już w czwartek w Lubuskiem, i w zależności od oddziału NFZ odbywać się będą w różnych terminach, głównie w weekendy lub w tygodniu - popołudniami. Każdy lekarz POZ otrzyma zaproszenie na takie szkolenie. Mają one dotyczyć technicznych aspektów wprowadzenia pakietu onkologicznego - ścieżki prowadzenia pacjenta, wyznaczonych w niej terminów, opieki, jaką należy w ramach pakietu objąć pacjenta, czy kwestii rozliczeń.

Gołąbek poinformowała, że w ramach tych szkoleń lekarze dowiedzą się, jaki jest cel zmian w systemie, rola lekarzy POZ w ramach szybkiej terapii onkologicznej, ale także jaki jest schemat diagnozowania i leczenia pacjenta onkologicznego według nowej ścieżki onkologicznej. 

Lekarze POZ poznają też wiele szczegółów, między innymi o jakie badania rozszerzą się ich możliwości diagnostyczne, jak będzie określany wskaźnik rozpoznawalności nowotworów dla każdego lekarza POZ, jakie dane będą analizowane przez NFZ, jak będzie wyglądała karta pacjenta onkologicznego i jak ją wypełniać.

- Szkolenia organizujemy już teraz, aby poznać najczęstsze pytania lekarzy dotyczące funkcjonowania pakietu onkologicznego i móc na nie odpowiedzieć. Chcemy dobrze przeszkolić lekarzy - podkreśliła Gołąbek.

- Chodzi nam o to, aby dobrze przygotować lekarzy POZ do tych zmian, a szkolenia mają być pierwszym krokiem w komunikacji NFZ ze świadczeniodawcami przy wdrażaniu pakietu - zaznaczyła rzeczniczka NFZ. - Odpowiednie przygotowanie lekarzy POZ ma dla nas szczególne znaczenie również ze względu na pacjentów - dodała.

Rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk podkreślił z kolei, że szkolenia NFZ mają być uzupełnieniem wiedzy dla lekarzy POZ.
- To zaskakujące, że Porozumienie Zielonogórskie jeszcze przed rozpoczęciem szkoleń wydało takie rekomendacje - podkreślił. - To szkoda dla pacjentów, ponieważ to lekarze POZ prowadzą swoich pacjentów po systemie, więc dobrze, aby mieli wiedzę na temat nowych zasad - mówił Bąk.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz ocenił, że szkolenia NFZ "to nie szkolenia merytoryczne, ale instruktaż biurokratyczny".
- Z tego, co widzimy, lekarze POZ nie dowiedzą się, jak skuteczniej diagnozować i leczyć pacjentów, ale jak wypełniać dokumentację. To nie jest forma doskonalenia zawodowego - ocenił.

Jak dodał, skoro szkolenia są bezpłatne i dobrowolne, to każdy lekarz sam podejmie decyzję, czy wziąć w nim udział.

W myśl przepisów, które mają wejść w życie od 2015 roku, lekarze POZ będą mieli poszerzony katalog badań diagnostycznych, które mogą zlecić po to, aby szybciej wykrywać choroby nowotworowe. Zgodnie z tymi przepisami lekarze POZ mają wykazać się większą czujnością onkologiczną, wykrywać podejrzenia nowotworów i zakładać pacjentom z podejrzeniem nowotworu Karty Pacjenta Onkologicznego, uprawniające ich do szybkiej ścieżki diagnostyki i terapii onkologicznej bez limitów. Po zakończeniu leczenia onkologicznego pacjenci mają wracać pod opiekę lekarzy POZ.

Minister zdrowia proponuje, aby Karty Pacjenta Onkologicznego mogli wydawać lekarze POZ, którzy będą skuteczni w rozpoznawaniu nowotworów. Jeżeli lekarz POZ będzie miał skuteczność mniejszą niż jeden potwierdzony przypadek choroby na 15 zgłoszonych podejrzeń, wówczas będzie musiał przejść szkolenie z onkologii, aby ponownie mieć taką możliwość.

Trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny zostały uchwalone w lipcu 2014, a 12 sierpnia 2014 podpisał je prezydent. Resort zdrowia część rozwiązań zaplanował jednak nie w ustawach, znaleźć się one mają właśnie w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ. Rozwiązania mają wejść w życie od 2015 roku. To w rozporządzeniu ma znaleźć się maksymalny termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej od momentu zgłoszenia się pacjenta w celu wykonania takiej diagnostyki do postawienia rozpoznania. Docelowo będzie to siedem tygodni - od 2017 roku, a przejściowo dziewięć tygodni - w 2015 roku i osiem tygodni - w 2016 roku.

Szkolenia onkologiczne dla lekarzy rodzinnych i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej planuje także Ministerstwo - pierwsze mają odbyć się jeszcze w tym roku. Mają one poprawić wiedzę lekarzy POZ z zakresu diagnostyki onkologicznej, zasad kierowania na leczenia i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym. W sumie MZ planuje przeszkolić co najmniej 10 tysięcy lekarzy.

Powstanie również internetowa platforma informacyjno-edukacyjna - portal internetowy, który będzie zawierał informacje z zakresu onkologii oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Platforma ma umożliwić komunikację lekarzy POZ ze specjalistami z zakresu onkologii.(pap)