Według niego sytuacja finansowa obu szpitali jest zła, w sumie obie placówki są zadłużone na kilka milionów zł. Dlatego – jak zaznaczył Leyko - samorząd musi szukać możliwości, aby zredukować ten dług. 

Dodał, że zarząd województwa podkarpackiego na ostatnim posiedzeniu "dał zielone światło" do rozpoczęcia konsultacji w sprawie połączenia tych dwóch szpitali. 

Zdaniem rzecznika, korzyści związane z połączeniem obu podmiotów to między innymi redukcja kosztów w przeliczeniu na jednego pacjenta, zwiększenie efektywności pracowni diagnostycznych oraz lepsze wykorzystania sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej. Zmniejszą się również koszty zakupów sprzętu. 

Jak mówił, konsolidacja pozwoli przede wszystkim obniżyć koszty funkcjonowania obu szpitali - "co w dobie konkurencyjności rynkowej jest czynnikiem niezbędnym. Stwarza szanse na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, wspólnej strategii inwestycyjnej i rozwój nowych technologii medycznych" - wyliczał Leyko. 

Po połączeniu placówek zachowana ma zostać nazwa Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1, który w swej strukturze będzie miał Podkarpackie Centrum Chorób i Podkarpackie Centrum Onkologii. 

Rzecznik podkreślił, że strata przewidziana do ewentualnego pokrycia przez samorząd województwa dla obydwu szpitali to prawie 4 mln zł. 
- Fuzja ma pomóc przede wszystkim szpitalowi płucnemu, który wpadł w spiralę długów i nawet po wprowadzeniu programu oszczędnościowego w części medycznej nadal przynosi stratę. Zaoferowana pomoc finansowa samorządu województwa w zakresie udzielenia dwóch pożyczek w wysokości 4,5 mln zł także nie przyniosła rezultatów - dodał. 

Wkrótce powołany zostanie zespół roboczy ds. racjonalizacji opieki zdrowotnej świadczonej przez szpitale na terenie Rzeszowa. Jego zadaniem będzie przygotowanie danych, analiz oraz wniosków, niezbędnych do połączenia obu podmiotów leczniczych. We wrześniu 2016 planowane są konsultacje w tej sprawie, a pod koniec miesiąca o zamiarze połączenia debatować będą radni województwa. 

Zdaniem Leyki do końca br. podjęta zostanie decyzja czy obie placówki będą połączone. - Jeśli będzie to decyzja na +tak+, to trudno powiedzieć ile potrwa sam proces łączenie szpitali - powiedział. 

W 2015 roku samorząd województwa i władze Przemyśla zdecydowały o połączeniu dwóch funkcjonujących w tym mieście szpitali: wojewódzkiego i miejskiego. Proces łączenie obu placówek wciąż trwa. (pap)