Pacjenci zaczną hospitalizację w nowym pawilonie na przełomie kwietnia i maja - powiedział PAP dyrektor szpitala Antoni Kolbuch. Do tego czasu obiekt oraz wszystkie oddziały muszą jeszcze uzyskać zgodę inspektora nadzoru budowlanego.

W nowym pawilonie będą działać oddziały chemioterapii, hematologii i dziecięcy - łącznie 104 łóżka oraz 13 dodatkowych dla rodziców i opiekunów małych pacjentów. Będzie tu też tzw. dzienna chemioterapia, gabinety poradni chemioterapii i hematologii onkologicznej, mały hotel dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie chemioterapią i radioterapią oraz dla opiekunów pacjentów. Są też m.in. gabinety psychologów klinicznych.

Kolbuch wyjaśnił, że rozbudowa Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie była konieczna głównie ze względu na niewystarczające dotychczas warunki lokalowe. Jak zauważył, do leczenia onkologicznego kwalifikowanych jest coraz więcej osób - w ciągu ostatnich trzech lat hospitalizacja na wszystkich oddziałach onkologicznych w szpitalu w Brzozowie wzrosła o ponad 62 proc. i na dotychczasowych oddziałach było coraz ciaśniej.

Koszt inwestycji to 13 mln zł - m.in. 5 mln zł pochodziło z budżetu samorządu podkarpackiego, a 6 mln zł z kredytu bankowego zabezpieczonego hipoteką majątku powiatu brzozowskiego. Na nowoczesne wyposażenie pawilonu wydano ponad 800 tys. zł.

Dyrektor dodał, że jest to pierwszy etap rozbudowy Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Tuż obok powstaje nowy budynek, w którym znajdzie się pierwszy na Podkarpaciu bank komórek macierzystych i ośrodek przeszczepów szpiku, a także izolatki dla pacjentów hematologii, apteka z pracownią leków cytostatycznych i pracownia żywienia pozajelitowego. Termin powstania tego segmentu wyznaczono wstępnie na 2014 rok.

Ponadto w starym budynku zostaną przeprowadzone modernizacje i remonty na oddziałach, które przeniosą się do nowego pawilonu; powstanie tam oddział dla pacjentów radioterapii oraz chirurgia onkologiczna.

W planach jest także budowa nowoczesnego zaplecza diagnostycznego, dzięki któremu szpital nie będzie już musiał robić kosztownych badań w odległych klinikach. (PAP)

api/ abr/