Tegoroczna, szósta już edycja budżetu obywatelskiego Płocka, cieszyła się większym zainteresowaniem mieszkańców miasta niż poprzednio – frekwencja w głosowaniu wyniosła 6,26 procenta przy 2,94 proceta rok wcześniej; obecnie głosowało 6 tysięcy 291 spośród 100 tysięcy 411 uprawnionych.

Według autora projektu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro miał być on realizowany dwa lata, do 2019 roku, obejmując dofinansowanie do 60 zabiegów, nie większe niż 5 tys. zł dla jednego zabiegu. Projekt adresowany był do płockich par w związkach formalnych, jak i nieformalnych.

- Choć temat jest medialny i często poruszany w różnej formule, to okazuje się, że z perspektywy mieszkańców nie jest aż tak bardzo istotny, aż tak bardzo ważny, dla wszystkich mieszkańców. Bo bez wątpienia dla tych, którzy starają się o dziecko, a nie mogą w inny sposób, to temat najistotniejszy, najważniejszy na świecie – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, pytany o ocenę poparcia dla in vitro w budżecie obywatelskim. Przypomniał, że projekt finansowego wsparcia dla in vitro pojawiał się wcześniej na sesjach rady miasta.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W marcu 2017 radni Płocka przewagą 12 do 11 głosów odrzucili obywatelski projekt leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, który zakładał dofinansowywanie procedury in vitro z budżetu miasta do 2020 roku. Przeciw byli radni PiS i dwóch radnych PO. Projekt wsparcia in vitro ze środków samorządowych zgłosił wówczas Komitet Obywatelski "Nowoczesny Płock dla Rodziny", w którego skład weszli przedstawiciele partii Nowoczesna.

Pomysł finansowego wsparcia in vitro po raz pierwszy dyskutowany był wśród płockich radnych pod koniec 2011 roku - jeden z ówczesnych wiceprezydentów miasta mówił w trakcie debaty nad budżetem na rok następny, że samorząd powinien być przygotowany na uchwalenie ustawy o in vitro i ewentualne finansowanie zadań z tym związanych. Zaskoczenie i oburzenie wyrazili wtedy radni PiS. Pomysł finansowania in vitro z budżetu miasta stanowczo skrytykował wówczas także biskup płocki Piotr Libera.

W ramach obecnej edycji budżetu obywatelskiego Płocka mieszkańcy miasta wybierali po jednym projekcie z dwóch kategorii, do których zakwalifikowano 58 z 80 zgłoszonych pomysłów: 22 o charakterze ogólnomiejskim i 36 o charakterze osiedlowym.

Ostatecznie w kategorii ogólnomiejskiej zwyciężyły cztery projekty na łączną kwotę 1 milion 979 tys. zł – pula środków wynosiła 2 mln zł. W kategorii osiedlowej wybrano z kolei do realizacji 12 projektów o wartości w sumie 2 mln 926 tys. zł – pula środków wynosiła 3 mln zł.(pap)