Raport został opublikowany na kilka dni przez rozpoczęciem największej światowej konferencji o epidemii HIV/AIDS w Waszyngtonie.

"Świat zasługuje na przyszłość bez nowych zakażeń HIV, bez dyskryminacji i bez śmierci w wyniku AIDS" - napisał w raporcie Michel Sidibe, dyrektor generalny Programu ONZ na rzecz walki z AIDS (UNAIDS).

Obecnie szacuje się, że na świecie jest ok. 34,2 mln ludzi będących nosicielami HIV, z czego ok. 2,5 mln zakaziło się wirusem w zeszłym roku. Na choroby związane z AIDS zmarło w 2011 r. ok. 1,7 mln ludzi. W porównaniu do roku 2010 odnotowano nieznaczny spadek liczby zakażeń i zgonów.

W zeszłym roku wzrosła za to liczba zakażonych wirusem w krajach o niskim i średnim dochodzie, którym podano leki antyretrowirusowe. Terapia ta może znacząco wydłużyć życie chorych i podnieść jego komfort. W roku 2011 terapii poddano ponad 8 mln ludzi, podczas gdy w 2010 - 6,6 mln. Według raportu do roku 2015 osiągnięty powinien zostać cel ONZ objęcia leczeniem 15 mln nosicieli wirusa HIV z najbiedniejszych rejonów świata.

Zwiększony dostęp do leczenia może pomóc nie tylko już zarażonym osobom. Jak pokazują badania, wczesne leczenie tych osób może zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby.

Ważnym celem w walce z HIV/AIDS jest wyeliminowanie zakażeń wirusem wśród dzieci, w tym przenoszenia wirusa w czasie przez ciężarne matki.

Około 330 tys. dzieci, czyli o 24 proc. mniej niż w roku 2009, zostało zarażonych wirusem HIV w 2011 r. Prawie 60 proc. z 1,5 mln zakażonych ciężarnych kobiet z krajów najbiedniejszych podano w zeszłym roku leki zmniejszające ryzyko przeniesienia przez nie wirusa na ich dzieci.(PAP)