Ogółem do listy leków refundowanych dodano 89 nowych produktów, w tym lek złożony zawierający tiotropium w postaci roztworu do inhalacji refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące, z poziomem odpłatności 30 procent. Tym samym, jak podkreśla resort zdrowia, zwiększy się dostęp pacjentów z POChP do leków finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj: Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2015 >>>

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie 1 stycznia 2015 roku terminu obowiązywania tych decyzji, w nowym obwieszczeniu nie znajdzie się 29 produktów obecnych w poprzednim.

Dla 84 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 37,58 zł do 2 gr, dla 176 produktów nastąpił spadek dopłaty pacjenta – od 86,56 zł do 1 gr, a dla 260 produktów - wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 82,72 zł. Zgodnie z nową listą dla 298 produktów nastąpił spadek cen detalicznych brutto – od 165,08 zł do 1 gr, a dla 46 produktów - wzrost od 1 gr do 2,66 zł.

Według Ministerstwa zgodnie z nową listą zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii. Refundacją został objęty lek zawierające somatotropinę w ramach programu lekowego: Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży. 

Ponadto refundacją został objęty lek zawierający dazatynib w ramach programu lekowego: Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia. Od stycznia 2015 w ramach katalogu chemioterapii został objęty lek zawierający nelarabinę we wskazaniach: ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa lub chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy w leczeniu pacjentów, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii, kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.

Jak informuje resort, zgodnie z nową listą zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie było dotychczas finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii. (pap)