Sprawa dotyczyła Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska. Fundacja zażądała od Ministra Zdrowia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w jednym ze szpitali. Kontrola została przeprowadzona, bo po pobraniu komórek macierzystych od dawcy zarejestrowanego w bazie fundacji doszło do niepożądanej reakcji medycznej.

Minister odmówił udostępnienia wyników, twierdząc, że są one tajemnicą szpitala. Wskazał, że w protokole z przeprowadzonej kontroli znajdowały się dane pacjenta, dla którego pobierane były komórki do przeszczepu, a ustawa o dostępie do informacji publicznej, ogranicza ujawnienie takich informacji ze względu na ochronę prywatności. Argumentował też, że dyrektor szpitala poinformował go, iż w protokole są zamieszczone informacje dotyczące funkcjonowania szpitala, które nie były do tej pory ujawniane.

Fundacja złożyła skargę na decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W swej skardze napisała, że nie jest zainteresowana tym, na jakich zasadach szpital funkcjonuje, ale czy te zasady nie zostały naruszone. Podkreśliła też, że żądanie udostępnienia informacji publicznej dotyczyło wyłącznie wniosków z kontroli, a nie informacji mogących stanowić tajemnicę szpitala jako przedsiębiorstwa.

Warszawski WSA w kwietniu br. przyznał fundacji rację, uznając, że żąda ona jedynie udostępnienia zasad dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, a nie informacji o tym, jakich metod szpital używa do wykonywania tych czynności.

Ponadto, zdaniem warszawskiego WSA, minister nie może odmówić odtajnienia wyników kontroli ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, bo nie wskazał dlaczego dana informacja publiczna ma związek z interesem przedsiębiorcy i jakie niekorzystne skutki może dla niego wywołać jej ujawnienie.

Sąd dodał, że zrozumiała jest niechęć ze strony władz szpitala do udostępnienia wniosków z kontroli, w trosce o prestiż placówki, jednak informacja o tym, jak szpital świadczy usługi medyczne ma duże znaczenie dla społeczeństwa.

Minister zaskarżył ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w piątek oddalił jego kasację (sygn. I OSK 1933/13). W uzasadnieniu wyroku sędzia Izabella Kulig-Maciszewska powiedziała, że to, jak funkcjonuje szpital nie może być objęte tajemnicą, bo społeczeństwo, które płaci za ten szpital musi wiedzieć, jak ten szpital jest zorganizowany. "Tajemnica przedsiębiorstwa nie może służyć ukrywaniu błędów. Ma służyć otwartości i budowaniu zaufania do szpitala" - dodała sędzia. (PAP)

kju/ pz/