Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował do głównych organizacji lekarskich w 46 państwach europejskich prośbę o poparcie działań polskich medyków dot. wprowadzenia zmian w ustawie refundacyjnej.

Prezes NRL zwrócił się także do Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich oraz Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów. NRL uważa, że nowe przepisy refundacyjne wykraczają dalece poza zakres medycznych czynności i narzucają na lekarzy odpowiedzialność, zależną od sytuacji będących poza ich kontrolą.

Lekarze z OZZL i PZ w proteście przeciwko przepisom refundacyjnym, które - ich zdaniem - są zbyt restrykcyjne i nakładają na medyków biurokratyczne obowiązki, od Nowego Roku nie określają na receptach poziomu refundacji leku i stawiają pieczątkę: Refundacja leku do decyzji NFZ. Część pacjentów pomimo posiadanego prawa do wykupienia leków ze zniżką musi płacić za nie więcej.

Protest pieczątkowy oficjalnie poparło kilkanaście Okręgowych Izb Lekarskich; nieoficjalnie prawie wszystkie. NRL decyzję w tej sprawie ma podjąć w najbliższych dniach. Na środę zaplanowano spotkanie jej przedstawicieli z MZ. (PAP)

pro/ bos/ woj/