W znanym florenckim szpitalu Careggi nowoczesną kolebkę dla niechcianych dzieci umieszczono przy oddziale intensywnej terapii neonatologicznej. Ogrzewane Okno Życia wyposażone jest w czujniki i znajduje się pod stałym elektronicznym nadzorem z sygnałem alarmowym, dzięki czemu lekarze będą mogli natychmiast zaopiekować się zostawionym noworodkiem. Zapewnia się jednocześnie pełną anonimowość matce.

Organizacja i wyposażenie tego miejsca to inicjatywa miejscowej fundacji, która przygotowała także kampanię informacyjną w pięciu językach na jego temat.

Odpowiedzialna w zarządzie Florencji za politykę socjalną Stefania Saccardi, która uczestniczyła w ceremonii otwarcia Okna Życia, powiedziała, że pomysł ten należy powitać z najwyższym uznaniem. Zapewniła, że władze miejskie zaangażują się w kampanię informowania o możliwości, jaka pojawia się przed kobietami w trudnej sytuacji.

Niedawno Komitet Praw Dziecka przy ONZ opowiedział się za zamknięciem Okien Życia, uznając, że ich funkcjonowanie narusza prawa dziecka do poznania swojej tożsamości. Zapowiedział też podjęcie działań na forum Unii Europejskiej w tej sprawie.(PAP)