Pisemne oświadczenie pacjenta od poniedziałku może być traktowane jako dowód ubezpieczenia zdrowotnego - poinformowałNarodowy Fundusz Zdrowia. Do tej pory nie było takiej możliwości.

NFZ podkreśla, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pacjent chcący skorzystać z porady lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Do tej pory niektórzy świadczeniodawcy dopuszczali taką możliwość, ale pacjent musiał w ciągu siedmiu dni dostarczyć dowód ubezpieczenia. Jeżeli tego nie zrobił, ponosił koszt zabiegu lub porady medycznej.

Zgodnie z komunikatem NFZ oświadczenie musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, PESEL, nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia (np. zakład pracy, uczelnia), nazwę oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego pacjent został zgłoszony. W przypadku szpitali pacjent po złożeniu oświadczenia ma nadal obowiązek dostarczenia dowodu ubezpieczenia.

Komunikat NFZ jest elementem piątkowego porozumienia Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministerstwa Zdrowia. (PAP)

pro/ malk/ bk/