Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której zamierza całkowicie zdecentralizować NFZ.

Według ministerialnej wizji oddziały wojewódzkie dostaną większą samodzielność i będą mogły szybciej reagować na potrzeby zdrowotne mieszkańców danego regionu. Częściowo jest to powrót do systemu kas chorych, z tą różnicą że nie w każdym województwie będzie musiał funkcjonować NFZ.

"Decentralizacja sprawi, że urzędnicy będą podejmowali decyzje bliżej potrzebującego pacjenta, a nie tylko wykonywali odgórne polecenia centrali NFZ" - komentuje Maciej Dercz, ekspert ds. ochrony zdrowia.

Co więcej, ministerstwo zamierza wprowadzić konkurencję między funduszami. Nie będą one już zmuszone kooperować tylko z lecznicami na obszarze swojego województwa. Wyceną świadczeń zajmie się już nowo utworzona Agencja Taryfikacji Świadczeń Medycznych. Wszystkie zmiany mają wejść w życie w 2014 r.(PAP)