Jak poinformował we wtorek 15 marca 2016 NFZ, Radziwiłł - z dniem 14 marca 2016 roku - powierzył pełnienie obowiązków prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejowi Jacynie.

1 lutego 2016 - również decyzją ministra zdrowia - Jacyna został wybrany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. medycznych.

Jacyna jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

W latach 1999–2001 był dyrektorem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, następnie dyrektorem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Od 2005  do 2008 roku pracował jako dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W latach 2008–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.

Jędrzejczyk, który był szefem NFZ od czerwca 2014 roku, został odwołany z powodu "utraty zaufania w związku z kłopotami w zarządzaniu Funduszem". Stanowisko stracił także Zbigniew Teter - zastępca prezesa NFZ ds. służb mundurowych.

Czytaj:  Minister zdrowia powołał wiceprezesa NFZ>>>

Radziwiłł w krótkim oświadczeniu poinformował, że w piątek 11 marca 2016 roku wystąpił do Rady Funduszu z wnioskiem o zaopiniowanie planu odwołania Jędrzejczyka z funkcji prezesa NFZ. Rada wniosek ten zaopiniowała pozytywnie. - W związku z tym podpisałem dymisję - mówił minister.(pap)