Pierwszym efektem współpracy tych trzech jednostek była zorganizowana w piątek 27 stycznia 2017 roku w Krakowie konferencja poświęcona rehabilitacji pulmonologicznej w kontekście krakowskiego smogu.

Podczas konferencji profesor Lucyna Mastalerz, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc, podkreśliła powołując się na specjalistyczne opracowania, że rehabilitacja pulmonologiczna jest z jedną z najbardziej opłacalnych strategii leczenia przewlekłej obstrukcyjnej choroby płuc (POChP).
- Na rehabilitacji oszczędzamy pieniądze w taki sposób, że dzięki niej mamy mniejszą ilość zaostrzeń choroby u pacjentów – mówiła.

Według niej również w leczeniu astmy rehabilitacja przynosi korzyści.
- Ćwiczenia fizyczne, trening oddechowy prowadzony przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, mają jednoznacznie pozytywny wpływ na zdrowie – zaznaczyła konsultant.

U pacjentów z POChP rehabilitacja jest skuteczna w każdym stanie ciężkości choroby, a najlepsze efekty przynosi u pacjentów w stanie średnim i ciężkim.

Zanieczyszczenia powietrza zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego. Zgodnie z danymi WHO z 2016 roku zanieczyszczenia powietrza odpowiadają za 7 milionów zgonów na świecie. 
- To problem porównywalny z wpływem palenia papierosów – powiedziała profesor.

Oceniła również, że rehabilitacja pulmonologiczna w szpitalach, które podpisały w piątek 27 stycznia 2017 roku list intencyjny, jest na bardzo wysokim poziomie i nie odbiega od standardów światowych. Unikatowe zaś w skali światowej uzdrowisko, pomagające cierpiącym na choroby układu oddechowego, jest w Kopalni Soli Wieliczka, gdzie panuje specyficzny, zdrowy mikroklimat.

- Chodzi o to, byśmy tę rehabilitację utrzymali na wysokim poziomie i wciąż rozwijali – zaznaczyła konsultant.

 [-OFERTA_HTML-]Biorący udział w konferencji eksperci zgodnie podkreślili, że kluczowe jest uświadamianie społeczeństwa o istnieniu realnych narzędzi do walki ze skutkami, jakie wywołuje zanieczyszczone powietrze w organizmie. Śledzenie warunków pogodowych, niewychodzenie z domu, unikanie ruchliwych ulic, odpowiednia dieta, noszenie maseczek - to doraźne metody. Gdy jednak groźne substancje wnikną już do układu oddechowego, powodując jego choroby, skutecznym sposobem leczenia jest rehabilitacja oddechowa.

W podpisanym liście intencyjnym Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem i Kopalnia Soli Wieliczka wyraziły chęć wspólnego działania w obszarze rozwoju rehabilitacji pulmonologicznej.

Strony oświadczyły, że będą dążyć do opracowania i realizacji programów profilaktycznych – szczególnie profilaktyki schorzeń układu oddechowego; dążyć do współpracy z płatnikiem publicznym; skuteczniej informować pacjentów o możliwości uczestnictwa w projektach badawczo-naukowych. Sygnatariusze zamierzają także promować swe osiągniecia za granicą. (pap)