Oddział chemioterapii nowotworów łódzkiego szpitala przyjmuje w ciągu miesiąca około 1100 pacjentów (w tym około 650 osób na oddziale chemioterapii jednodniowej). Placówka zajmuje się leczeniem wszystkich rodzajów narządowych nowotworów złośliwych i wybranych nowotworów hematologicznych, przy zastosowaniu chemioterapii, immunoterapii, hormonoterapii i terapii ukierunkowanej molekularnie.

Jak powiedział dyrektor szpitala Wojciech Szrajber, w czasie remontu pacjenci wymagający chemioterapii byli leczeni w tzw. oddziale rotacyjnym, który znajdował się w piwnicy budynku. Nie można było całkowicie zamknąć oddziału chemioterapii nowotworów, bo to jedyna placówka o tym profilu w województwie łódzkim.

W najbliższych dniach pacjenci zostaną przeniesieni do przebudowanych sal, wyposażonych w nowe okna, drzwi, podłogi, sanitariaty. Klinika przed remontem liczyła 38 łóżek, chorzy byli stłoczeni w wieloosobowych salach. Dostosowanie warunków do unijnych norm sanitarnych wymagało zmniejszenia liczby łóżek do 30.

Jednak - jak zapewnia Szrajber - nie oznacza to, że oddział przyjmie mniej chorych. Wielu z nich będzie leczona w nowoczesnym, wydzielonym w 2012 roku pododdziale chemioterapii jednego dnia, w którym pacjenci są poddani terapii, bez konieczności całodobowego pobytu w szpitalu.

- Nie wszyscy chorzy przyjmujący chemioterapię muszą spędzać u nas noc, większość jest w stanie przyjechać do szpitala na kilka godzin, przyjąć kroplówkę i wrócić do domu – wyjaśnił kierownik oddziału chemioterapii nowotworów dr Piotr Potemski. Zwrócił jednak uwagę, że u pacjenta może dojść do powikłań w czasie podawania leku lub do pogorszenia stanu zdrowia wymagającego np. przetoczenia krwi. Dlatego oddział chemioterapii jednodniowej musi być połączony ze stacjonarnym, w którym taki chory zostanie niezwłocznie objęty opieką".

Modernizacja oddziału kosztowała prawie 2,1 mln zł. Z funduszy UE pochodziło 85 procent tej kwoty, pozostałe 15 procent sfinansowano z budżetu województwa łódzkiego i z budżetu państwa.

Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi powstał w 1968 roku. Początkowo funkcjonował samodzielnie, później został włączony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kopernika, wybudowanego w 1973 roku. (pap)