- Do użytku oddajemy pierwsze 11 klinik na dziewięciu piętrach. Sukcesywnie będziemy zagospodarowywać kolejne z 17 pięter budynku - powiedział rektor łódzkiego UM profesor Paweł Górski,dodał.

Prorektor ds. nauki UM profesor Dariusz Nowak zaznaczył, że przez wiele lat niedokończony budynek szpitala był symbolem nieudacznictwa.
- Wciąż pozostało do zagospodarowania około 60 tys. m kw. jego powierzchni. Mamy plany utworzenia tam Akademickiego Centrum Onkologii, Centrum Symulacji Medycznej i Egzaminów Medycznych – służące edukacji przyszłych lekarzy, Centrum Opieki Koordynowanej wyspecjalizowanego w opiece nad seniorami oraz Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej - powiedział.

Kamień węgielny pod budowę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego wmurowano w 1975 roku. 17-piętrowy budynek miał pomieścić kilkanaście klinik z prawie 1500 łóżkami. Z początkiem lat 80. ubiegłego wieku, gdy w Łodzi rozpoczęto budowę Centrum Zdrowia Matki Polki, budowa CKD wyhamowała, a potem stanęła na wiele lat.

Pod koniec lat 90. rząd zadecydował, aby inwestycję dokończyć. Znalazły się pieniądze, prace ruszyły, ale upadłość ogłosił wykonawca. W 2004 roku zapadła decyzja, że szpital będzie zajmował 9, a nie 17 pięter. Mimo to termin zakończenia inwestycji wielokrotnie przesuwano.

Od kilku lat w części CKD funkcjonuje Instytut Stomatologii. W 2012 roku oddano do użytku Centrum Dydaktyczne - część, w której kształcą się studenci. Znajduje się w nim między innymi aula na tysiąc osób, sale komputerowe, seminaryjne, wykładowe oraz sale z fantomami i sprzętem stomatologicznym.

W CKD działa także Zakład Diagnostyki Obrazowej, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt - rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy.

W kwietniu 2014  w 17-kondygnacyjnym budynku uruchomiono ponad 400-łóżkowy szpital, uznawany za najnowocześniejszy w regionie. Dysponuje między innymi hybrydową salą operacyjną, w której można wykonywać najbardziej skomplikowane operacje. W CKD funkcjonują lub są w trakcie uruchamiania oddziały: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i diabetologii, nefrodiabetologii, oddział intensywnej opieki medycznej, dializ, kardiochirurgii, kardiologii, nefrologii i hipertensjologii, ortopedii oraz rehabilitacji.

Jak podają władze UM, od 2007 roku w ramach wieloletniego planu Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na inwestycję ponad 200 mln zł. Uczelnia dołożyła do tej sumy prawie 32 mln zł z własnych środków. Na uruchomienie Zakładu Genetyki Klinicznej UM otrzymał ponad 11 mln z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie uczelnia ubiega się o 210 mln zł unijnego dofinansowania na otwarcie w CKD Ośrodka Onkologii Akademickiej.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to największa uczelnia medyczna w Polsce. Powstał w październiku 2002 roku w wyniku połączenia Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. (pap)