Jak poinformowała w środę PAP rzeczniczka resortu zdrowia Agnieszka Gołąbek, "dotychczas do ministerstwa zdrowia wpłynęło już kilkaset wniosków o refundację leków ze względu na wiedzę medyczną, poza wskazaniami zawartymi w ich zarejestrowanej charakterystyce produktu leczniczego". "Takie wnioski wpływają codziennie" - dodała.

W czwartek wejdzie w życie nowelizacja ustawy refundacyjnej, zgodnie z którą minister zdrowia będzie mógł podjąć decyzję administracyjną o refundowaniu leku w przypadku użycia go przy schorzeniach, których nie obejmuje zarejestrowana charakterystyka produktu.

Obowiązująca od 1 stycznia ustawa refundacyjna wprowadziła nowe zasady refundacji leków, sztywne ceny i marże na leki refundowane. Ministerstwo zdrowia po negocjacjach cenowych z firmami farmaceutycznymi publikuje w formie obwieszczenia listę leków refundowanych, która ma być aktualizowana co dwa miesiące. Leki są refundowane tylko według zarejestrowanej charakterystyki produktu leczniczego. Pierwsza lista obowiązuje od 1 stycznia.

Jak mówił na początku lutego wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk, zgodnie z nowelizacją, minister zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości i konsultantów krajowych, może wprowadzić na listę refundacyjną lek stosowany poza wskazaniami rejestracyjnymi. "Będzie to miało miejsce już w przypadku nowej listy, która zgodnie z ustawą refundacyjną powinna wejść w życie 1 marca. O stosowaniu leków poza wskazaniami rejestracyjnymi muszą decydować eksperci. Nie można zapisywać leków poza naukowo udowodnionymi wskazaniami na podstawie własnego widzimisię" - podkreślił Włodarczyk.

Rzeczniczka resortu zdrowia podkreśliła w środę, że powołana już została Rady Przejrzystości, która będzie te wnioski opiniować. W skład rady weszło dziesięć osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki, czterech przedstawicieli ministra zdrowia, dwóch przedstawicieli prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dwóch przedstawicieli prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz dwóch przedstawicieli rzecznika praw pacjenta.
Rada Przejrzystości - według przepisów ustawy refundacyjnej - zastąpi Radę Konsultacyjną Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Naczelna Rada Lekarska chce nowelizacji ustawy refundacyjnej, aby to lekarze mogli decydować o zapisywaniu pacjentom leków refundowanych, stosowanych poza zarejestrowanymi wskazaniami terapeutycznymi. O refundację różnych leków poza wskazaniami rejestracyjnymi apelowało w mediach wiele towarzystw naukowych oraz stowarzyszeń pacjentów.(PAP)