Jak poinformował w czwartek mazowiecki urząd marszałkowski, inwestycja ma usprawnić pracę placówki, co odczują zarówno pacjenci, jak i personel.

Dzięki kompleksowej informatyzacji wprowadzone w płockim szpitalu św. Trójcy zmiany umożliwią m.in. przesyłanie dokumentów w wersji elektronicznej oraz szybki dostęp lekarza do danych na temat pacjentów, m.in. wyników badań czy historii choroby.

Zakupiony zostanie w nowy sprzęt, w tym komputery, serwery i oprogramowanie, zapewniające bezpieczeństwo informatyczne. Całość ma stworzyć zintegrowany system wspomagający zarządzanie szpitalem.

Szpital św. Trójcy w Płocku, jest jednym z najstarszych w Polsce. Powstał w 1405 r. jako dom gościnny dla ubogich, ufundowany przez księżną Aleksandrę, siostrę Władysława Jagiełły i żonę księcia płockiego Ziemowita IV.

W 2003 r. rada miasta Płocka podjęła decyzję o utworzeniu w szpitalu św. Trójcy spółki na bazie istniejącego wówczas samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Proces restrukturyzacji rozpoczął się w 2004 r.

W 2005 r. Zgromadzenie Wspólników Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. podjęło decyzję o utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej". W tej formule placówka świadczy usługi medyczne od stycznia 2007 r. (PAP)