W otwartym w piątek 13 czewca 2014 kompleksie znajdują się dwie zintegrowane tzw. hybrydowe sale operacyjne dla oddziałów kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, pozwalające na badania diagnostyczne i specjalistyczne zabiegi w jednym miejscu. W salach będzie można prowadzić rutynowe zabiegi angioplastyki wieńcowej, jak i skomplikowane zabiegi kardiologiczne.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na prowadzenie różnych zabiegów, a także, w razie potrzeby, rozszerzenie od razu i na miejscu zakresu interwencji. Możliwe to będzie dzięki wyposażeniu sal i wielospecjalistycznemu zespołowi.

Lekarze będą mieli do dyspozycji nowoczesne urządzenia, między innymi angiografy i ultrasonografy, a także będą mogli korzystać z nowoczesnych technik obrazowania RTG, zapewniających doskonały obraz i znacznie zredukowane promieniowanie.

W salach hybrydowych grudziądzkiego szpitala do końca roku będzie możliwe wykonanie co najmniej 400 operacji kardiologicznych i ponad 600 naczyniowych.

Do nowego, czteropiętrowego budynku zostaną przeniesione istniejące już oddziały kardiochirurgii, onkologii klinicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji kardiologicznej, reumatologiczny. (pap)