Jak podkreśliła wicedyrektor wydziału zdrowia Urzędu Miasta Łodzi Iwona Iwanicka, certyfikat nie stanowi wyrazu uznania dla dobrego statusu zdrowotnego mieszkańców czy świetnych warunków środowiskowych.
- To informacja, że miasto aktywnie działa na rzecz zdrowia mieszkańców - dodała.

Łódź – jako jedyne miasto w Polsce – uczestniczy w Europejskiej Sieci Zdrowych Miast WHO nieprzerwanie od 1993 roku. Certyfikaty przyznawane są na 5 lat, zaś aplikacje udziału w programie muszą być poparte uchwałami rad miast i gmin oraz konkretnymi działaniami.

WHO określiła cztery obszary działań priorytetowych, którymi powinny się zająć miasta posiadające certyfikaty na lata 2014-18. Są to: inwestowanie w zdrowie na różnych etapach życia (dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne), profilaktyka chorób niezakaźnych, związanych ze stylem życia, dostosowanie świadczeń opieki zdrowotnej do zmieniających się potrzeb starzejącej się populacji, tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Wśród działań, jakie łódzki magistrat podejmował w ostatnich latach w ramach programu WHO, Iwanicka wymieniła między innymi programy: szczepień seniorów przeciwko grypie, profilaktyki próchnicy i lakowania zębów 12-13-latków, wczesnego wykrywania różnych typów nowotworów, profilaktyki cukrzycy, bilanse zdrowia dla kobiet i mężczyzn. Urząd prowadzi także działania edukacyjne w ramach Akademii Zdrowia dla seniorów i Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Europejska Sieć Zdrowych Miast WHO istnieje od 1987 roku. Program kładzie nacisk na podniesienie rangi profilaktyki zdrowotnej w działaniach samorządów lokalnych, z uwzględnieniem tezy, że styl życia i warunki środowiskowe odpowiadają za zdrowie człowieka w 70 procentach. Do września 2014. WHO przyznała 27 certyfikatów na lata 2014-18. (pap)