Pierwszemu wykonawcy wypowiedziano umowę, ponieważ nie dotrzymywał terminów. Obecnie w przetargu, podzielonym na trzy części, wybrano trzy firmy. Umowa, jeśli nie będzie odwołań, zostanie podpisana do końca lipca 2014.

Nowi wykonawcy będą musieli dokończyć adaptację trzech budynków, z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Obecnie stopień zaawansowania budowy szpitala onkologicznego wynosi około 53 procent.

Rozpoczęta jesienią 2011 roku rozbudowa i modernizacja szpitala ma wpłynąć na poprawę warunków leczenia chorych na nowotwory i na skrócenie kolejek do specjalistów. Według wstępnych ustaleń prace miały zakończyć się we wrześniu 2014 roku, a spółka Polbud SA z Bielska Podlaskiego deklarowała nawet zakończenie budowy w czerwcu 2014. Jednak, gdy problemy z nieterminowością zaczęły narastać, samorząd dał dyrekcji BCO zgodę na wypowiedzenie umowy i ogłoszenie przetargu na nowego wykonawcę. Pod koniec kwietnia 2014 placówka wypowiedziała umowę.

W połowie maja Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłosił - na wniosek Centrum Onkologii w Bydgoszczy, które także budowała ta firma - upadłość obejmującą likwidację majątku Polbudu.

Prace w BCO obejmują częściowo rozbiórkę starych obiektów innego szpitala - ginekologicznego - które sąsiadują z centrum onkologii oraz budowę nowego, pięciokondygnacyjnego budynku z izbą przyjęć, przychodnią onkologiczną i pododdziałem chemioterapii dziennej.

W przebudowywanym budynku będzie mieścić się blok operacyjny, składający się z czterech sal, oddział chirurgii onkologicznej, w którym będzie 71 łóżek oraz oddział opieki paliatywnej z dziesięcioma łóżkami. Powstanie też podziemny parking o trzech kondygnacjach.

Białostockie Centrum Onkologii to jedyny w regionie szpital dla chorych na raka. Podlega samorządowi województwa podlaskiego. (pap)