„Pomysł narodził się ze zwyczajnej obserwacji życia. Rawicz jest w tak szczęśliwym położeniu, że niemal w jednym czasie powstały tu dwie obwodnice miasta; biegnąca z zachodu na wchód wzdłuż drogi krajowej nr 36, oraz druga - północ-południe, czyli część trasy S5. Przy tego typu trasach znajdują się tzw. drogi techniczne, które np. pozwalają na dojazd do pól. Niemal od razu dostrzegliśmy, że te właśnie drogi zaczęli tłumnie wykorzystywać mieszkańcy do celów rekreacyjnych” – podkreślił burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.

Pod koniec ubiegłego roku burmistrz wyszedł z inicjatywą utworzenia tras rowerowych wzdłuż tych właśnie dróg technicznych. Jak podkreślał – „Nie chodzi o wytyczenie zupełnie nowych ścieżek rowerowych, ale o wykorzystanie tych dróg technicznych, na których umożliwiono by powstanie tras rowerowych i swobodne poruszanie się rowerów”.

Według burmistrza, trasa byłaby pomocna nie tylko mieszkańcom okolicznych miejscowości, ale i pomogła w ożywieniu turystyki.

„Ta trasa na pewno pomoże w rozwoju, szczególnie lokalnej turystyki rowerowej i np. wytyczeniu dodatkowych, leśnych szlaków rowerowych. Osoby korzystające z tej +ekspresówki+ mogłyby np. być informowane przy szlaku o jakichś ciekawych atrakcjach; pałacach, jeziorach, gospodarstwach agroturystycznych czy polach namiotowych. Region przy trasie S5 ma wiele atrakcji, które przy okazji takiej drogi rowerowej mogłyby być spopularyzowane ” – zaznaczył Kubik.

Dodał, że byłaby to nie tylko możliwość rozwoju agroturystyki, ale też współpracy między samorządami w tym obszarze.

Burmistrz zwrócił się z oficjalnym zapytaniem odnośnie tego projektu do włodarzy gmin i miast położonych wzdłuż trasy S5. Do chwili obecnej większość z samorządów odpowiedziała z aprobatą i zadeklarowała swoją chęć współpracy przy realizacji tego zadania. Pozytywną opinię wyrazili także marszałkowie województw: Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Burmistrzowi nadal jednak brak opinii z kilku okolicznych miejscowości, w tym Miasta Poznań.

„Spotkałem się w ostatnich dniach również z ministrem Janem Dziedziczakiem (wiceminister spraw zagranicznych, poseł PiS z okręgu kaliskiego - PAP), którego prosiłem o pomoc w zorganizowaniu spotkania w Ministerstwie Infrastruktury w tej sprawie i mam nadzieję, że niebawem do niego dojdzie. Wysłaliśmy też pisma do poznańskich i wrocławskich uczelni, które w swoich strukturach mają katedry turystyki. Chcemy zapoznać je z tematem, poprosić o opinię i zainteresować tym projektem” – dodał.

Zdaniem burmistrza największą barierą w realizacji projektu jest „poszatkowanie” drogi, czyli brak ciągłości dróg technicznych wzdłuż trasy S5. W tej sprawie Kubik zwrócił się także do GDDKiA w Warszawie, ale nadal nie otrzymał oficjalnej odpowiedzi.

W najbliższym czasie ma się odbyć spotkanie samorządowców w związku z projektem „Rowerowej S5”, na którym m.in. mają zostać podjęte dalsze decyzje w sprawie realizacji tego pomysłu.(PAP)