Górnictwo jest największym pracodawcą w ok. 140-tysięcznej Rudzie Śląskiej. Do ubiegłego roku w mieście działały cztery kopalnie. Obecnie trzy z nich - Bielszowice, Halemba i Pokój - działają pod jednym szyldem, jako tzw. ruchy kopalni zespolonej Ruda, zatrudniającej łącznie ponad 6,5 tys. osób. Kolejne ponad 1,5 tys. pracuje w ruchu Śląsk, będącym częścią katowickiej kopalni Wujek.

W najbliższy piątek w Rudzie Śląskiej odbędą się główne uroczystości barbórkowe Polskiej Grupy Górniczej - największego krajowego producenta węgla, do którego należą kopalnie Ruda i Wujek. Do udziału w obchodach, organizowanych w hali sportowej przy ruchu Halemba, zaproszono m.in. premier Beatę Szydło i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Poranne spotkania Grażyny Dziedzic z górnikami w okolicach Barbórki - obchodzonego 4 grudnia Dnia Górnika - stały się już miejską tradycją. Prezydent odwiedza kopalnie od rozpoczęcia swojej prezydentury w 2010 r. "Uważam to za mój obowiązek. Wiadomo, jak ciężką i niebezpieczną pracę wykonują górnicy; poza tym warto przy okazji tego święta pamiętać, ile miasto i mieszkańcy zawdzięczają górnictwu" - powiedziała w środę prezydent.

Podczas środowego, rozpoczętego przed szóstą rano spotkania w cechowni ruchu Bielszowice, Grażyna Dziedzic życzyła górnikom zjeżdżającym do pracy na poranną „szychtę” tyle samo wyjazdów co zjazdów, a także opieki świętej Barbary, patronki górników i Rudy Śląskiej. "Niech św. Barbara czuwa nad wami, waszymi rodzinami i naszym miastem" - mówiła do zebranych w cechowni górników prezydent Dziedzic.

W kolejnych dniach prezydent spotka się rano z górnikami ruchów Halemba (w czwartek), Śląsk (w piątek) i Pokój (w sobotę). Przyszłość tej ostatniej kopalni wciąż jest niepewna. Zgodnie z planem Polskiej Grupy Górniczej, zakład ma być przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu likwidacji, jednak dotąd oficjalnie nie określono dokładnego terminu zamknięcia kopalni. Wcześniej zakładano, że nastąpi to z końcem 2017 r.

Zgodnie z deklaracjami PGG, w ciągu najbliższych kilkunastu lat Grupa zamierza zainwestować w kopalni Ruda blisko 2 mld zł. Plany eksploatacyjne zatwierdza Okręgowy Urząd Górniczy, a opiniuje rudzki samorząd - jego opinia nie jest dla nadzoru górniczego wiążąca. W ostatnich tygodniach władze Rudy Śląskiej negatywnie zaopiniowały eksploatację węgla w 3 z 35 ścian wydobywczych, jakie w latach 2018-2020 PGG chce uruchomić w kopalni Ruda. Grupa zleciła dodatkowe analizy wpływu tych ścian na powierzchnię. Dla pozostałych 32 ścian samorząd wydał pozytywną opinię.

Obawy samorządowców odnośnie trzech negatywnie zaopiniowanych ścian dotyczą potencjalnych dalszych szkód w centralnej części dzielnicy Wirek, gdzie znajdują się domy z przełomu XIX i XX w. oraz kościoły św. Wawrzyńca i św. Antoniego. Budynki, także z powodu wieloletniej eksploatacji górniczej, są w złym stanie, a ogromna ich część jest odchylona od pionu. Jednym z problemów w relacjach władz miasta i PGG jest też likwidacja szkód górniczych w mieście.

Kopalnia Ruda, którą tworzą ruchy: Bielszowice, Halemba i Pokój, zatrudnia ponad 6,5 tys. osób, z czego 5,2 tys. pod ziemią. Najwięcej (blisko 2,9 tys.) pracuje w ruchu Bielszowice. W Halembie zatrudnionych jest prawie 2,4 tys. pracowników, a w ruchu Pokój, którego złoża będą całkowicie wyeksploatowane w ciągu najbliższych pięciu lat, ponad 1,2 tys. osób. Gdyby ostatecznie plany uruchomienia trzech ścian Ruchu Pokój nie zostały zatwierdzone, może to skrócić żywotność tej części kopalni Ruda o rok. Obszar górniczy kopalni Ruda to ponad 102 km kw., z czego ponad połowa to obszar ruchu Halemba. (PAP)