Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki poinformował, że zmiana jest odpowiedzią na apele młodzieży chcącej angażować się w tworzenie budżetu obywatelskiego. Termin składania wniosków został wydłużony, by młodzi ludzie mogli zgłosić swoje propozycje inwestycji jeszcze w tej edycji budżetu obywatelskiego.

Ponadto, z inicjatywy członków Młodzieżowej Rady Miasta w kilku szkołach zostały uruchomione punkty konsultacyjne, mające pomóc młodym ludziom w wypełnianiu wniosków.

Na realizację przyszłorocznego budżetu obywatelskiego władze miasta zarezerwowały 6 mln zł, czyli podobną kwotę, jak w minionych latach.

W tym roku nie można zgłaszać inwestycji oświatowych do realizacji w szkołach i przedszkolach. Prezydent Kubicki wyjaśnił, że wynika to m.in. z postulatów mieszkańców, którzy wskazywali, że mają małe szanse na wygrywanie głosowania z placówkami oświatowymi.

Pozytywnie zweryfikowane zadania zostaną podzielone na inwestycje małe (do ok. 150 tys. zł) i duże. Zgłaszający może określić przybliżony koszt realizacji projektu, według własnego oszacowania. Weryfikacji złożonych propozycji dokonają służby prezydenta miasta.

Propozycję zadania do budżetu obywatelskiego w formie wniosku trzeba wypełnić i odesłać na mail: budzet2017@um.zielona-gora.pl lub złożyć osobiście w godzinach pracy w Biurze Obsługi Interesantów lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra.

Weryfikacja wniosków zostanie przeprowadzona w pierwszej połowie listopada, natomiast głosowanie potrwa miesiąc - od 16 listopada do 15 grudnia. Jego wyniki mają zostać ogłoszone po 9 stycznia przyszłego roku.

Po zmianach w regulaminie w głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry oraz osoby zameldowane czasowo lub na stałe w tym mieście, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 13 lat.

Informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej miasta. Można tam także pobrać wniosek.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. zielonogórzanie wyłonili 11 inwestycji, oddając prawie 114 tys. głosów. Wśród wybranych zadań były m.in.: budowa stołówki przy III LO, modernizacja stadionu do futbolu amerykańskiego, inwestycje drogowe, wykonanie murali w mieście czy remont i wyposażenie Centrum Rozwoju Przystań. (PAP)