O wynikach poniedziałkowego głosowania poinformowało PAP biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego. Według wiceprzewodniczącej Sejmiku Mazowsza Katarzyny Piekarskiej (SLD) "za" w tej sprawie głosowały kluby radnych rządzącej regionem koalicji PO-PSL; przeciwko opowiedziały się opozycyjne: PiS i SLD.

Jeszcze przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji Sejmiku o nieudzielanie absolutorium apelował szef klubu radnych Sojuszu Grzegorz Pietruczuk. Jego zdaniem Struzik i jego współpracownicy doprowadzili Mazowsze na skraj bankructwa.

Jak wynika z informacji biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego, Struzik przyznał podczas poniedziałkowej sesji, że miniony rok był trudny dla Mazowsza. "Musieliśmy się zmierzyć ze skutkami kryzysu, dostosować budżet do nowych, twardszych realiów i podejmować szereg trudnych interwencji – czy to w sprawie finansowania naszych szpitali, czy też +janosikowego+" - mówił Struzik, dziękując radnym za zaufanie.

Przekonywał, że "walka o interesy regionu w realiach kryzysu jest prawdziwym sprawdzianem dla każdego samorządowca". "To czas trudnych decyzji dla rządzących i łatwej, często populistycznej krytyki ze strony oponentów. Łatwiej jest bowiem negować, aniżeli konstruktywnie wspierać" - ocenił marszałek. Zapewnił jednak, że sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna.

Jak podało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego, budżet województwa wyniósł w 2012 roku 2,5 mld zł i został zrealizowany na poziomie 96,49 proc. Plan dotyczący zadań inwestycyjnych został wykonany na poziomie 92,97 proc.

W ubiegłym roku zakończono m.in. rozbudowę dróg wojewódzkich: nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk oraz nr 724 relacji Warszawa – Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w Konstancinie Jeziornie. Odbudowano także drogę wojewódzką nr 575 wraz z odbudową mostu na rzece Bzura oraz przebudowano drogę wojewódzką nr 787 – przejście przez m. Sucha.

Kontynuowano też m.in. rozbudowę dróg wojewódzkich: nr 637 relacji Warszawa – Węgrów, nr 719 relacji Warszawa – Kamion, budowę obwodnicy Żuromina, przebudowę dróg wojewódzkich nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa, nr 580 na odcinku Leszno – granica gm. Kampinos.

Jeśli chodzi o służbę zdrowia, na realizację przedsięwzięć w tym obszarze zaplanowano 75,4 mln złotych, a plan wykonano na poziomie 95,95 proc. Plan składał się w 92 proc. ze środków własnych województwa mazowieckiego – 69,4 mln zł, w 5 proc. – Unii Europejskiej – 4 mln zł. 1 proc. stanowiły środki z budżetu państwa – 723,3 tys. zł, a 2 proc. z innych źródeł finansowania - 1,1 mln zł. Do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano 72,3 mln zł.

Ze środków tych odnowiono m.in. Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie. W szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym zakończono trwającą od 2006 r. modernizację Pawilonu I, a w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku po dwóch latach zakończono inwestycję dotyczącą rozbudowy Pawilonu Głównego.

Do użytku oddane zostały także kolejne oddziały Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Inne realizowane w 2012 r. inwestycje to m.in.: modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć oraz utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, czy modernizacja i rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku.

W obszarze kultury z kolei do największych inwestycji zakończonych na Mazowszu w 2012 r. zaliczyć można m.in.: przebudowę zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie, modernizację stołecznego Muzeum Etnograficznego, rozbudowę Muzeum Wsi Kurpiowskiej – mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.

Rewitalizowano też kompleks dworsko-pałacowy – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz zakończono pierwszego etapu prac przy rozbudowie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. O nową pracownię konserwacji drewna archeologicznego wzbogaciło się Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

W 2012 r. realizowane były ponadto: budowa trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej, rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne – Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Jak czytamy w komunikacie biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego, "dzięki podjętym przez zarząd województwa oszczędnościom, sytuacja finansowa województwa w 2012 r. była stabilna". Wciąż jednak dużym obciążeniem dla Mazowsza jest tzw. "janosikowe" (przepisy zobowiązujące najzamożniejsze gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa do wpłat do budżetu na rzecz biedniejszych samorządów). Z tego tytułu w 2012 roku region musiał oddać innym województwom 658 mln zł.

Z kolei Pietruczuk ocenił, że ubiegły rok był "bardzo zły" dla Mazowsza: "wyszło bardzo wiele niedociągnięć, ogromny chaos w jednostkach Urzędu Marszałkowskiego, w finansach województwa".

Szef klubu radnych SLD zarzucił zarządowi Mazowsza m.in. przeszacowanie dochodów województwa o ponad 1 mld złotych i zadłużenie służby zdrowia na ponad 620 mln zł. Przypomniał ponadto aferę związaną z lotniskiem Modlin. SLD ma też zastrzeżenia do kosztów wynajmu przez Urząd Marszałkowski powierzchni.