„Pomysł powstał na podstawie głosu mieszkańców, którzy akcentowali chęć odzyskania praw miejskich podczas spotkań publicznych oraz w osobistych rozmowach ze mną” – podkreślił Łopata.

Samorządowiec powiedział, że wśród mieszkańców kolportowane są ulotki z opisem historii Lanckorony, która przez 573 lata była miastem, a także wyliczeniem korzyści, wynikających z odzyskania tego statusu. „Wśród nich są m.in. szerszy dostęp do specjalistycznej służby zdrowia, możliwość nauki w szkole średniej lub filii uczelni wyższej, możliwość pozyskania funduszy unijnych przeznaczonych dla miast i miasteczek, a także stworzenie filii komisariatu policji” – powiedział wójt.

Samorządowiec zwrócił uwagę, że na miejscu można byłoby załatwiać m.in. sprawy związane z prawami jazdy oraz dowodami rejestracyjnymi. Niebagatelne znaczenie mają ułatwienia komunikacyjne. Lanckorona jest miejscowością o dużych walorach turystycznych, ale ilość busów nie ułatwia dotarcia do niej. „Do miasta kursów byłoby więcej. Tak naprawdę wsią nikt się nie interesuje” – powiedział.

Konsultacje potrwają do drugiej połowy czerwca. Mieszkańcy wypowiedzą się, wypełniając ankietę. Znajdzie się w niej jedno pytanie: „Czy jest pan/pani za nadaniem statusu miasta miejscowości Lanckorona?” Sekretarz gminy Teresa Florek powiedziała, że jeśli wynik konsultacji będzie pozytywny, rada wystąpi do rządu o nadanie praw miejskich. „Samorząd funkcjonowałby jako miasto i gmina” – dodała.

Prawa miejskie nadaje Rada Ministrów. Aby uruchomić procedurę, rada gminy występuje z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem wojewody, który opiniuje dokument. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, podstawowe dane statystyczne, szacunkowy koszt wprowadzenia zmian, wynik konsultacji z mieszkańcami, a także rys historyczny miejscowości i informacje o zabytkach oraz strukturze zatrudnienia.

Lanckorona spełnia kryteria uzyskania praw miejskich. Liczy ponad 2 tys. mieszkańców, z których zdecydowana większość zatrudniona jest poza rolnictwem. „W samej Lanckoronie mieszkańcy właściwie nigdy nie utrzymywali się z rolnictwa. Gmina ma raczej charakter turystyczny, rekreacyjny. Zawsze mówiło się +letnisko Lanckorona+. Do dziś zachował się unikatowy w skali kraju małomiasteczkowy układ urbanistyczny. Mamy też herb” – dodała sekretarz.

Lanckorona była w przeszłości jednym z ważniejszych miast w Małopolsce. W 1361 r. król Kazimierz Wielki zezwolił na lokację miasta. Ostatecznie doszło do niej na prawie magdeburskim 31 marca 1366 r. Monarcha wybudował w Lanckoronie zamek, który strzegł granicy ze Śląskiem i drogi do Krakowa. W 1410 r. za panowania Władysława Jagiełły miasto stało się siedzibą starostwa.

Podczas konfederacji barskiej Lanckorona poniosła duże straty. W 1768 r. konfederaci opanowali zamek. W 1771 r. zaczęło się jego oblężenie. Konfederaci poddali się w czerwcu 1772 r. Doprowadziło to do zniszczenia zamku i miasta, które już nigdy nie odzyskało dawnej świetności. (PAP)