Na ten cel samorząd miasta przeznaczył 6 mln zł. To taka sama kwota jak przed rokiem – poinformował PAP Marek Starosta z Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Zielonogórzanie mogli zgłaszać swe propozycje niemal przez cały listopad ub. roku. Łącznie do magistratu wpłynęły wnioski dotyczące 292 inwestycji. W grudniu urzędnicy analizowali, które z nich spełniają wymagania formalne ujęte w regulaminie. Przez to sito nie przeszły 74 inwestycje, które zostały odrzucone. Tym samym mieszkańcy mają do wyboru 218 inwestycji.

Głosy można oddawać na dwóch kartach – na tzw. małe i duże inwestycje. Wśród małych, o wartości do 150 tys. zł, znalazło się 130 zadań, a na karcie z większymi inwestycjami, o wartości powyżej 150 tys. zł, jest 88 propozycji. Najdroższe z nich opiewają na ok. 2,5 mln zł.

Na karcie z małymi inwestycjami każdy z mieszkańców może wybrać pięć zadań, natomiast w przypadku dużych tylko jedno. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są dorośli mieszkańcy miasta.

Wyniki głosowania, a tym samym lista inwestycji, które w 2015 r. zostaną zrealizowane bądź rozpoczęte w ramach budżetu obywatelskiego będzie znana po 13 lutego.

Za wybrane do realizacji inwestycje zostaną uznane zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Głosy można oddawać w sposób tradycyjny wrzucając wypełnione karty do urn w kilku punktach miasta. W takim przypadku przy preferowanych inwestycjach należy postawić krzyżyk, a także wpisać imię i nazwisko, podpisać się i podać PESEL na każdej z kart. Głosowanie jest również możliwe za pośrednictwem internetowej ankiety na stronie miasta pod linkiem: www.zielona-gora.pl

Starosta podkreślił, że w głosowaniu można wziąć udział tylko raz, gdyż jeśli okaże się, że dana osoba wypełniła kilka kart, to wszystkie jej głosy zostaną uznane za nieważne. Podobnie będzie w przypadku ankiety internetowej.

Wśród zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Zielonej Góry na 2015 r. przeważają inwestycje związane z drogami, chodnikami, oświetleniem ulicznym czy parkingami, ale nie brakuje także tych związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, modernizacją boisk czy bazy oświatowej.

Są także bardziej nietuzinkowe zadania, jak m.in. zakup pieca krematoryjnego dla cmentarza komunalnego, budowa całorocznego, krytego lodowiska czy też remont bandy na stadionie żużlowym. Dość niecodzienny jest także projekt ochrony i promocji siedliska kasztana jadalnego znajdującego się w Zielonej Górze.

W poprzednim roku samorząd Zielonej Góry na budżet obywatelski przeznaczył także 6 mln zł, co pozwoliło na przystąpienie do realizacji 17 inwestycji. W Lubuskiem wiele samorządów zdecydowało się na tzw. budżety obywatelskie. Zielonogórski jest największy z nich. (PAP)