Rzeczniczka tyskiego magistratu Ewa Grudniok poinformowała w środę, że Centrum powstanie do 2019 r. w budynku przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji. Ma stać się miejscem spotkań, kształcenia oraz aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców miasta.

CUS zajmie powierzchnię ponad 600 m kw. i będzie świadczyło usługi dla około 30 tyskich seniorów. Będą oni mogli korzystać z sali do rehabilitacji, świetlicy, a także z porad psychologicznych i prawnych. W CUŚ znajdą się także trzy mieszkania chronione oraz pięć mieszkań komunalnych.

"Z oferty Centrum będą mogły korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które zakończyły już aktywność zawodową. Będą mogły spędzać w Centrum co najmniej osiem godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, oraz korzystać z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych" - powiedziała Bożena Nowak z Urzędu Miasta Tychy.

Jak podkreśla wiceprezydent Tychów Daria Szczepańska, dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w CUS osoby starsze będą miały możliwość podtrzymywania dotychczasowych kontaktów i nawiązania nowych. "Atrakcyjna oferta i możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu pozwoli naszym seniorom zachować dobrą kondycję i pełniej uczestniczyć w życiu społecznym" - uważa.

Jak mówią przedstawiciele lokalnych władz, CUS to – obok rewitalizacji miasta – jeden z priorytetów w zakresie polityki społecznej miasta na najbliższe lata. Władze Tychów przypominają, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa będzie rosło zapotrzebowanie na działania wpierające seniorów. Już dziś blisko co czwarty mieszkaniec Tychów ma więcej niż 60 lat.

20 października ubiegłego roku, w Europejskim Dniu Seniora, rozpoczęto w mieście akcję wręczania seniorom "Tyskich Kopert Życia". Akcja skierowana jest do osób starszych i samotnych, polega na umieszczeniu w plastikowej oznakowanej kopercie karty zawierającej m.in. informacje na temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych.

Budowę Centrum Usług Społecznościowych - którego koszt szacowany jest na ponad 5 mln zł - miasto zamierza sfinansować w 85 proc. ze środków pozyskanych w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mieszkania komunalne natomiast mają być dofinansowane w ramach odrębnego projektu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.(PAP)