Projekty, na które oddało głos najwięcej mieszkańców Radomia, zaprezentowano oficjalnie w poniedziałek w szkole podstawowej nr 4, w której w ramach budżetu obywatelskiego ma być wybudowane boisko oraz bieżnia.

W sumie w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014 realizowanych będzie 11 projektów. Jednym z nich jest propozycja Radomskiego Banku Żywności (RBŻ). Instytucja ta chce odbierać z giełdy rolnej warzywa o obniżonej wartości, których nie udało się sprzedać, i przekazywać je osobom potrzebującym oraz placówkom pracującym na ich rzecz. Jak powiedziała PAP Anna Głogowska z RBŻ, pieniądze otrzymane od miasta Radomski Bank Żywności przeznaczy na obsługę codziennej zbiórki warzyw.

Z budżetu obywatelskiego będzie też sfinansowany częściowy remont siedziby Polskiego Związku Głuchych w Radomiu. Wiceprezes radomskiego oddziału PZG Elżbieta Tomaszewska–Pietrzyk podkreśliła, że realizacja projektu o wartości 500 tys. zł jest niezwykle ważna, bowiem w budynku mieszczą się warsztaty terapii zajęciowej, z których codziennie korzysta 30 osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy Radomia zagłosowali także na projekty przewidujące budowę kilku przyszkolnych boisk, sfinansowanie szczepień przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy oraz podjęcie działań zmierzających do usprawnienia ruchu rowerowego w mieście.

Budżet obywatelski będzie uchwalony w Radomiu po raz pierwszy. Władze miasta zarezerwowały na ten cel 3 mln zł. Przez całe lato mieszkańcy Radomia mogli głosować na ponad 120 projektów wybranych przez specjalny zespół spośród blisko 280 propozycji zgłoszonych przez różne instytucje, stowarzyszenia, środowiska i osoby prywatne.