Członek zarządu województwa łódzkiego Marcin Bugajski podkreślił, że pobyt dziecka w przedszkolu ma ogromny wpływ na jego rozwój i szanse edukacyjne, dlatego w ostatnim czasie najważniejsze konkursy dedykowane były tej części systemu edukacji.

"Staraliśmy się wspierać w szczególności małe gminy, małe ośrodki przedszkolne, bowiem uważamy, że tam jest największy deficyt miejsc i tam efekt będzie największy" - powiedział w piątek na konferencji prasowej Bugajski.

Samorząd województwa łódzkiego przeprowadził w tym roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dwa konkursy na wsparcie ośrodków wychowania przedszkolnego. Unijne wsparcie mogły otrzymać projekty związane z powstawaniem nowych przedszkoli w gminach, gdzie najmniejszy procent dzieci korzysta z takich placówek oraz tworzenia dodatkowych miejsc w już istniejących. Przeznaczono na to w sumie ponad 28,7 mln zł.

Pierwszy konkurs został już rozstrzygnięty - wybrano 35 projektów, dzięki którym powstaną dodatkowe miejsca dla przedszkolaków, będą zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci, czy wyrównujące dysproporcje rozwojowe między maluchami. Pod koniec sierpnia rozstrzygnięty zostanie drugi konkurs, w którym na wsparcie może liczyć kolejnych 7-8 projektów przedszkolnych.

Zdaniem Bugajskiego, wsparcie przedszkoli to też element walki z depopulacją regionu łódzkiego. "Przedszkole nie jest tylko narzędziem edukowania dziecka, ale pozwala także podjąć matce pracę zawodową szybko po jego narodzinach" - ocenił.

Podobnego zdania jest Jacek Mosiężnik prezes Społecznego Towarzystwa Wsparcia Rozwoju Osobowości i Twórczości Artystycznej W.R.O.T.A. prowadzącego przedszkole w Kucinach w gminie Dalików. Dzięki niemal 250 tys. zł unijnego dofinansowania w placówce powstaną miejsca dla kolejnych 9 maluchów w wieku 3-5 lat; poprawią się też warunki edukacyjne dla 20 przedszkolaków.

"Niedobór miejsc przedszkolnych jest bardzo duży. Stworzenie dziewięciu nowych miejsc pomoże również rodzicom, którzy bardzo często poszukują pracy i mają problem z kim zostawić dziecko" - dodał Mosiężnik. Podobne wsparcie otrzyma niepubliczne przedszkole "Bajkowe ogrody" w Aleksandrowie Łódzkim - dzięki temu powstanie w nim 15 dodatkowych miejsc dla maluchów.

Pieniądze z UE przeznaczone zostaną m.in. na dostosowanie pomieszczeń placówek i ich wyposażenie dla większej liczby dzieci. Zaplanowano też m.in. zajęcia z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, warsztaty, zajęcia plastyczne czy taneczne oraz wycieczki m.in do zoo. Ośrodki wychowania przedszkolnego otrzymały dofinansowanie na rok - przez kolejny rok mają obowiązek realizować projekty z własnych środków.

Dotąd w ramach PO KL samorząd regionu łódzkiego przeznaczył na tworzenie nowych przedszkoli lub wsparcie już istniejących ponad 107 mln zł. Dzięki temu niemal 11 tys. dzieci w wieku 3-5 lat, w tym prawie 6 tys. na obszarach wiejskich, uczestniczyło w edukacji przedszkolnej. (PAP)