W przyjętym w środę przez rząd programie wskazane zostały także obszary priorytetowe, w których rozwijać mają się e-usługi. To m.in. rynek pracy, w tym możliwość poszukiwania i elektronicznego przeglądania ofert pracy pochodzących z sektora publicznego z całego kraju, ochrona zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej i sprawy podatkowe.

Program ten został przygotowany w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jest to strategiczny dokument opisujący działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Jego celem jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim, w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów.
Jak poinformowało w komunikacie MAC, program zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się dotychczas funkcjonalności.

"Wypełnienie celów PZIP mierzone będzie odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej oraz poziomem satysfakcji użytkowników" - czytamy w komunikacie.
Program powstał w ścisłej współpracy z pozostałymi resortami i instytucjami publicznymi, które - według MAC - aktywnie będą uczestniczyć w realizacji działań przewidzianych w programie i wynikających z niego przedsięwzięć związanych z informatyzacją państwa. Realizacja PZIP będzie angażowała również jednostki samorządu terytorialnego oraz uwzględniała ich dotychczasowy dorobek.