Zgodnie z przyjętą przez radnych uchwałą programem objęte zostaną rodziny zamieszkałe w Toruniu, które wychowują co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, a w przypadku gdy się uczą lub studiują - do 24 lat.

Status uczestnika programu potwierdzi Karta Dużej Rodziny. Jej posiadacze będą mogli skorzystać z 50-procentowych ulg przy korzystaniu z imprez organizowanych przez miejskie instytucje kultury, sportu i rekreacji, a także z łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Według szacunkowych danych wynika, że w 191-tysięcznym Toruniu mieszka około 3,4 tysiące dużych rodzin, w których jest około 19 tysięcy osób.

Program będzie finansowany z budżetu miasta, a jego realizacją zajmie się wyłoniony w konkursie operator, którym ma być organizacja pozarządowa.

Przewiduje się, że koszt programu w 2012 r. wyniesie około 44 tysięcy złotych, a w następnych latach sięgnie około 72 tysięcy. W zależności od ponoszonych kosztów w kolejnych latach pakiet oferowanych ulg może pozostać na niezmienionym poziomie lub zostać rozszerzony. (PAP)

rau/ son/