Jak podał w czwartek Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach, otwarcie niespełna 3-kilometrowego odcinka drogi dla kierowców nastąpi w piątek po południu. Budowa trwała blisko dwa lata.

Obwodnica łączy drogę wojewódzką 933 z drogą krajową 81 (Katowice-Wisła), od nowego skrzyżowania z istniejącą DW 933 między Jastrzębiem a Pawłowicami, biegnąc wzdłuż istniejącej linii kolejowej na południe od Pawłowic, a kończąc się bezkolizyjnym węzłem z DK 81.

Obwodnica niespełna 18-tysięcznej gminy Pawłowice jest częścią Drogowej Trasy Południowej. Ma ona, wraz z Regionalną Drogą Racibórz-Pszczyna, być jednym z rozwiązań służących docelowo poprawie komunikacji między Raciborzem, Rybnikiem, Żorami i Pszczyną oraz między Wodzisławiem Śląskim a Raciborzem i Jastrzębiem.

W ramach inwestycji, prócz samej drogi o szerokości 7 m, wybudowano m.in. dwa wiadukty kolejowe, ekrany akustyczne, elementy infrastruktury teletechnicznej, kanalizację deszczową i mury oporowe.

Obwodnicę Pawłowic wykonało konsorcjum, któ­re­go li­de­rem była firma M-Sil­nice z czeskich Par­du­bic, a part­ne­rem spółka IMB Pod­be­ski­dzie ze Sko­czowa. Umowę na budowę obwodnicy z konsorcjum wykonawców podpisano w grudniu 2014 r.

Koszt budowy to prawie 92 mln zł brut­to, z czego 47,3 mln zł to dofinansowanie z funduszy europejskich, a pozostałe 44,7 mln to wkład z budżetu samorządu woj. śląskiego.

W obecnej perspektywie finansowej w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 na inwestycje związane z budową i modernizacją dróg przewidziano ok. 360 mln euro. Część z tych pieniędzy – ponad 880 mln zł – zostało już zaangażowanych w projekty będące efektem pierwszego naboru prowadzonego na przełomie lat 2015 i 2016. Pod koniec października br. ruszył kolejny nabór projektów, na który zarząd województwa przeznaczył 588 mln zł. (PAP)