Położony na północy Francji region ma podobną do śląskiej specyfikę, związaną z restrukturyzacją górnictwa i przemysłu ciężkiego. Formalna współpraca z woj. śląskim trwa od 1999 r. Innym partnerskim regionem Śląska jest m.in. Północna Nadrenia- Westfalia w Niemczech – region o podobnych doświadczeniach.

W nowym porozumieniu z francuskim regionem za priorytety uznano wymianę doświadczeń w dziedzinie przekształcania zdegradowanych obszarów, mobilności młodych ludzi oraz kultury i tożsamości regionalnej. Współpraca ma objąć rozwój ekonomiczny, innowacje, promocję i turystykę, szkolenia czy działania o charakterze artystycznym i sportowym.

„Podpisanie porozumienia jest zwieńczeniem współpracy, która trwa już wiele lat. Trudno się temu dziwić, bo nasze regiony są do siebie podobne - oba przeszły okres restrukturyzacji przemysłu wydobywczego. Mamy zatem wspólne problemy, doświadczenia i to nas łączy” – ocenił marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz.

Podkreślił, że wzajemne kontakty to nie tylko umowy, ale przede wszystkim „łącząca mieszkańców obu regionów autentyczna życzliwość i przyjaźń”, której dowodem jest – jak mówił - obecność młodzieży uczestniczącej w trwającym obecnie na Podbeskidziu Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. W ramach tego przedsięwzięcia blisko 50 młodych ludzi ze Śląska, Nord-Pas de Calais i Nadrenii-Westfalii dyskutuje m.in. o przyczynach i skutkach europejskiego kryzysu.

Według Matusiewicza kontakty młodzieży to konkretny i niezwykle ważny wymiar międzyregionalnej współpracy. „Taka wymiana - zarówno kulturalna, jak i młodzieży - rozszerza horyzonty myślowe oraz buduje nowe przyjaźnie” – uważa marszałek.

Stronę francuską reprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais Majdouline Sbai, która podkreśliła ogromne zaangażowanie stron we wzajemnej współpracy.

„Wspólnie wpływamy na naszą przyszłość, prowadząc rozmowy o demokracji i zrównoważonym rozwoju; zastanawiamy się nad gospodarką XXI wieku, która ma odpowiadać potrzebom mieszkańców regionów. Takie spotkania to przyczynek do głębszej refleksji nad przyszłością Europy" – powiedziała Sbai.

Nord-Pas de Calais to region administracyjny w północnej Francji, ze stolicą w Lille. Liczy ok. 4 mln mieszkańców. W 2012 r. tutejsze zagłębie węglowe zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.(PAP)

rja/ mab/