Przedmiotem sporu była decyzja wydana przez kuratorium oświaty. Nadzór pedagogiczny nakazał bowiem władzom Dąbrowy Górniczej przekształcenie kilku gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe. Władze miasta nie zgodziły się jednak ze stanowiskiem kuratorium oświaty, w związku z czym zdecydowały się złożyć skargę.

Jak podkreśla prezydent miasta, Zbigniew Podraza, decyzja kuratorium oznaczałaby funkcjonowanie tuż obok siebie starych i nowych podstawówek. Z uwagi na małą liczbę uczniów, żadna z nich nie byłaby jednak efektywnie wykorzystana, a wyremontowane budynki z nowoczesnym zapleczem będą świeciły pustkami.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał słuszność skargi samorządu Dąbrowy Górniczej i uchylił opinię Kuratora Oświaty w sprawie dąbrowskiej sieci szkół. Władze miasta muszą jednak poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku, który nie jest jeszcze prawomocny.

zmp.poznan.pl
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami