W procedurze wyłonienia wykonawcy odcinka miasto wybrało w grudniu ub. roku ofertę firmy Drogopol za blisko 50 mln zł. Część dokumentów złożonych przez tę firmę zakwestionowała Eurovia Polska, która złożyła ofertę droższą o ok. 7 mln zł. Oferent ten dwukrotnie odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała miastu unieważnić wybór i powtórzyć analizę ofert, wykluczając z postępowania ofertę Drogopolu.

Wobec zaskarżenia tej decyzji przez Drogopol do Sądu Okręgowego w Gliwicach, miasto zdecydowało się jej nie wykonywać. Ostatecznie sąd w piątek zmienił rozstrzygniecie KIO, co oznacza, że miasto przeprowadziło przetarg prawidłowo. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w najbliższym czasie.

„Szkoda, że KIO od razu nie uznała naszych racji. Z powodu przeciągającej się procedury mamy opóźnienie w zaplanowanym harmonogramie robót” - zaznaczyła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Przypomniała, że samorządowi zależy na tempie inwestycji ze względu na jej planowane współfinansowanie środkami unijnymi.

Miasto zacznie budować ten odcinek drogi z własnych środków – w tym według wcześniejszych informacji - z 30 mln zł z emisji obligacji. Dzięki temu jednak, że inwestycja trafiła na listę kluczowych projektów unijnych, większa część tych pieniędzy powinna wrócić do miejskiej kasy.

Trasa N-S (skrót pochodzi od angielskich słów „północ-południe”) to najważniejsza inwestycja drogowa w Rudzie Śląskiej, istotna dla całej aglomeracji katowickiej. Usprawni ruch docelowo łącząc dwie najważniejsze drogi w regionie: autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową (DTŚ).

Oddany do użytku w styczniu ub.r. pierwszy odcinek trasy N-S liczy ok. kilometra. Wiedzie od istniejącego węzła DTŚ do dwupoziomowego węzła z rudzką ul. 1-go Maja, czyli drogą wojewódzką nr 925. Pierwszy etap prac - za 43,5 mln zł - sfinansowano głównie ze środków unijnych.

W obecnym, drugim etapie prac, powstanie ponadkilometrowy odcinek trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z dwupoziomowym węzłem z tą ulicą. Ul. Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona do ul. ks. Niedzieli, która przechodzi dalej w zabrzańską ul. Sikorskiego. Licząca ok. 1,5 km jednojezdniowa droga ułatwi dojazd ze wschodnich dzielnic Rudy Śląskiej do południowych dzielnic Zabrza: Kończyc i Pawłowa. Wraz z drugim odcinkiem N-S i przedłużeniem ul. Bukowej powstaną drogi rowerowe.

Trzeci etap obejmie budowę trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota w Bielszowicach wraz z dwupoziomowym węzłem. Na czerwiec 2015 r. zaplanowano odbiór dokumentacji i rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót.

Dla czwartego odcinka N-S - od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej – opracowano już koncepcję przebiegu drogi, trzeba jeszcze opracować dokumentację projektową. Dla ostatniego, piątego fragmentu – od ul. Bielszowickiej do autostrady A4 – dokumentacja projektowa ma zostać wykonana w okolicach połowy 2016 r.

Budowa trasy N-S - zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h - pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka ul. 1 Maja, przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie.

Ulica 1-go Maja (droga nr 925), która łączy DTŚ, A4 i drogę krajową nr 44, ma dziś szczególne znaczenie dla Rudy Śląskiej. Odbywa się nią większość ciężkiego, towarowego ruchu w osi północ-południe.

Oprócz budowy samej trasy N-S, założono przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Szyb Walenty w kierunku dzielnicy Czarny Las (już zakończona), przebudowę ul. Bukowej (będzie realizowana teraz), przebudowę odcinka ul. Kokota w rejonie planowanego węzła z N-S oraz przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4, łącznie z budową węzła drogowego przy ul. Bielszowickiej i estakady nad torami kolejowymi.(PAP)

mtb/ gma/