Głównym założeniem projektu jest budowa tzw. Traktu Rudzkiego, czyli trasy, która połączy istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią w dwóch centralnych dzielnicach miasta – Wirek i Nowy Bytom. Chodzi też o odnowienie przylegającej doń przestrzeni. Całkowity koszt to ok. 8,3 mln zł, z czego ponad 6 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.

"Jak ważna jest zieleń w mieście, pokazują najnowsze badania psychologów i specjalistów od urbanistyki. Otóż okazuje się, że ludzie mieszkający w pobliżu terenów zielonych są szczęśliwsi, bardziej życzliwi i skłonni do pomocy. Lepiej też znają swoich sąsiadów. Dlatego, gdy tylko pojawiła się szansa na sięgniecie po środki zewnętrzne, które umożliwią odnowienie szeregu miejskich terenów zielonych, zdecydowaliśmy się bez wahania" – mówiła, cytowana w komunikacie, prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Z kolei naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Aleksandra Kruszewska dodała, że kompleksowa rewitalizacja obszaru między Wirkiem a Nowym Bytomiem to jeden ze "strategicznych projektów Rudy Śląskiej, który wpisuje się zarówno w Strategię Rozwoju Miasta, jak i w Lokalny Program Rewitalizacji".

Zgodnie z projektem tzw. Trakt Rudzki ma powstać w trzy lata. Trasa ma przebiegać od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej. Dalej ma biec ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie poprowadzi przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Tam trasa się rozwidli. Jedna z jej części przebiegać będzie przez park przy ul. Hallera w kierunku parku Dworskiego, następnie ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzowskiej, gdzie połączy się z drugą częścią trasy, która prowadzić będzie od ul. Czarnoleśnej.

Wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer zaznaczył, że nowa trasa umożliwieni mieszkańcom sprawne poruszanie się w centralnej części miasta, z dala od ruchliwych ulic. "Trasa wykonana zostanie w taki sposób, aby można nią było nie tylko spacerować, ale również przemieszczać się na rowerze lub biegając, a w części również poruszać się na rolkach. Co ważne, podczas wyznaczania trasy będziemy opierać się również o już wytyczone i wydeptane przez mieszkańców ścieżki" – wskazał.

Oprócz wytyczenia i wykonania trasy, kluczowa w projekcie jest także rewitalizacja okalającej trakt przestrzeni. Chodzi tu przede wszystkim o odnowienie parków i skwerów. Zrewitalizowany ma zostać park u zbiegu ul. Katowickiej i Tuwima, gdzie planowany jest plac zabaw dla dzieci, oraz industrialny plac rekreacji dla młodzieży m.in. z miejscami do wspinaczki.

Z kolei w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu ma powstać rosarium, siłownia "pod chmurką", polana wypoczynku oraz punkt ornitologiczny, a w parku przy ul. Hallera – ogród sensoryczny oraz inhalatorium. Ponadto, w ramach projektu wyremontowane zostaną alejki parkowe, zainstalowane będzie oświetlenie, powstaną także elementy małej architektury. Łącznie zasadzonych zostanie tam kilka tysięcy drzew oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów.

Wśród założeń znajduje się także zrewitalizowanie pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja o powierzchni 6,5 ha. Chodzi m.in. o przystosowanie jej fragmentu do celów rekreacyjnych poprzez ukształtowanie i zabezpieczenie zbocza hałdy, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz wydzielenie dwóch miejsc do grillowania.

Dodatkowo projekt obejmie rewitalizację parku młodzieży w dzielnicy Orzegów oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ośrodka sportowego Burloch Arena.

Całość inwestycji ma kosztować ok. 8,3 mln zł, z czego ponad 6 mln to unijne dofinansowanie. Jak podał rudzki magistrat, będzie ono pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. (PAP)