W piątek posłowie będą głosować m.in. nad senackim projektem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ma dać władzom lokalnym więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami.

Na środowej konferencji prasowej w Sejmie poseł SLD Zbyszek Zaborowski zadeklarował, że SLD popiera projekt noweli. Jak mówił, umożliwi ona bardziej elastyczne naliczanie opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Argumentował, że cztery obowiązujące sposoby naliczania w obecnej ustawie "są sztywne i mogą być niesprawiedliwe społecznie".

Zgodnie z obecną ustawą gminy mają możliwość wyboru jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci (stawka zależna od: gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej, wielkości zużycia wody w danej nieruchomości).

Zaborowski podkreślił natomiast, że SLD ubolewa, iż rząd odrzuca postulat samorządowców, by umożliwić spółkom gminnym organizowanie odbioru odpadów komunalnych bez przetargów.

W myśl obecnych przepisów wybór spółki odbierającej śmieci od właściciela nieruchomości należy tylko i wyłącznie do gminy. W drodze przetargu będzie ona wybierać jeden podmiot świadczący usługi na całym jej terenie, a w przypadku większych gmin - na określonym obszarze.

Pełna treść artykułu w serwisie ABC Środowisko>>>