"Chcemy do roku 2030 zbudować 15 tys. mieszkań miejskich, dlatego że to jest najważniejsza potrzeba" - powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Naszym wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla każdego, kto zdecyduje się żyć w Warszawie - bez względu na wiek czy dochody. Chodzi przede wszystkim o osoby, które nie mogą pozwolić sobie na kupno lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym" - dodała.

Ratusz podkreśla, że - z uwagi na cele wskazane w strategii Warszawa 2030 - będą rozwijane budownictwo mieszkań socjalnych m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz komunalne dla osób o niskich dochodach. Poszerzona zostanie również oferta Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) dla osób, których dochody są za wysokie, aby uzyskać mieszkanie komunalne, ale zbyt niskie, aby otrzymać kredyt na kupno własnego. Przewidziano ponadto rozwój najmu komercyjnego dla osób o wyższych dochodach - mieszkania będą budowane zarówno przez miejskie spółki, jak i sektor prywatny.

Władze miasta zwracają uwagę, że nowa polityka mieszkaniowa to nie tylko wzrost liczby mieszkań, ale także podporządkowanie planowania przestrzennego, zarządzania miejskim zasobem nieruchomości i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi m.in. o powiązanie planowania nowych osiedli z decyzjami dotyczącymi polityki transportowej, czy dostosowaniem infrastruktury społecznej (np. budowa przedszkoli, szkół, przychodni). Gronkiewicz-Waltz wskazała, że przykładem takiego nowego, modelowego osiedla będzie Warszawska Dzielnica Społeczna, która będzie położona przy planowanej stacji II linii metra - Księcia Janusza.

Ratusz planuje przeprowadzić cykl debat z mieszkańcami i ekspertami na temat kierunków rozwoju polityki mieszkaniowej. Pierwsza debata odbędzie się w czwartek, 1 grudnia o godz. 17.30 w Centrum Kreatywności Targowa. Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski wyjaśnił, że dyskusje będą dotyczyć m.in. tego, jak mieszkać w Warszawie czy jak zaspokajać oczekiwania warszawiaków o różnych potrzebach.

Poza debatami władze miasta planują przeprowadzenie serii warsztatów i pierwszy w Warszawie panel obywatelski na temat zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym. (PAP)