Firma Almax ma obsługiwać trzy sektory, a po jednym spółki: Radkom i Sita.

Jak poinformowała Ryszarda Kitowska z zespołu prasowego radomskiego magistratu, w najbliższym czasie mają być podpisane umowy, pod warunkiem, że żadna z pozostałych firm startujących w przetargu nie złoży odwołania.

Kitowska zaznaczyła, że w każdym przypadku zaproponowane przez oferentów ceny były sporo niższe od zakładanych przez miasto. Urząd określił szacunkową wartość zamówienia dla każdego z okręgów; wynosiły one od ponad 3 mln zł do prawie 4,8 mln zł. Tymczasem np. spółka Radkom, która jako jedyna złożyła ofertę na obsługę trzeciego sektora, zaproponowała cenę blisko 2,6 mln zł, podczas gdy miasto wstępnie szacowało te usługi na blisko 4,8 mln zł.

Firmy wyłonione w przetargu będą przez dwa lata odbierać od mieszkańców śmieci i transportować je na teren miejskiej spółki Radkom, zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć od lipca tego roku. Zgodnie z nowymi przepisami odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W myśl nowych rozwiązań wybór takiej spółki należy do gminy.

W Radomiu opłaty za odbiór śmieci będą naliczane od gospodarstwa domowego i zróżnicowane w zależności od powierzchni mieszkania. Przyjęte w Radomiu stawki promują selektywną zbiórkę odpadów. W przypadku segregowania śmieci mieszkańcy zapłacą 18 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nieprzekraczającej 30 m kw., 30 zł w przypadku mieszkania o powierzchni przekraczającej 30 m kw., jednak nie większej niż 70 m kw., i 40 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 70 m kw. Stawki za odbiór śmieci niesegregowanych wyniosą odpowiednio: 24 zł, 40 zł i 50 zł. (PAP)

ilp/ amac/