Budżet obywatelski na 2016 r. w Radomiu opiewa na 4,8 mln zł. „Mniej ważne są pieniądze, jakie przeznaczamy na budżet obywatelski. Ważniejsze jest to, że mieszkańcy naszego miasta mogą wyrazić swoją opinię i próbować rozwiązać te problemy, które może nie są do końca w sposób ostry widziane przez władze miejskie” – powiedział w czwartek, podczas ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do realizacji, prezydent Radomia Radosław Witkowski.

W ramach tzw. projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał pomysł stworzenia przy radomskiej Caritas placówki dla osób z problemami emocjonalnymi i psychicznymi.

„Osób z zachwianiem równowagi psychicznej jest wiele. Chcemy wyjść im naprzeciw, widząc, że nasze dotychczasowe możliwości w tym zakresie były zbyt małe w stosunku do potrzeb” – powiedział PAP dyr. Caritas Diecezji Radomskiej ks. Robert Kowalski. W planach placówki są m.in. terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologów.

Duże poparcie radomian otrzymał także zakup nowocześnie wyposażonego ambulansu dla pogotowia ratunkowego. Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, która zgłosiła projekt, powiedziała PAP, że kampanię go promującą prowadziła głównie przez internet i udało jej się do niego przekonać dużą grupę mieszkańców.

Radomianie zagłosowali także za sfinansowaniem przez miasto oprysków parków przeciwko komarom i kleszczom. Jego inicjatorka Małgorzata Ziomka podkreśliła, że chodziło jej głównie o zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W przyszłym opryskom poddane zostaną wszystkie miejskie parki – o powierzchni ponad 40 ha.

W ramach budżetu obywatelskiego sfinansowany zostanie także m.in. zakup książek do kilku filii miejskiej biblioteki, budowa boisk oraz siłowni na świeżym powietrzu, ścieżek rowerowych i chodników.

Radomianie, popierając poszczególne projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2016, oddali łącznie ponad 12,5 tys. głosów.

Tegoroczny budżet obywatelski w Radomiu wynosi 4,2 mln zł. W ramach tych funduszy m.in. wybudowane zostanie obserwatorium astronomiczne, powstaną też nowe boiska, place zabaw, tereny rekreacyjne oraz ścieżki rowerowe. (PAP)

ilp/ par/